IJSSALON R. P. HOGERHEIJDE Zomerconcerten Rookt niet in de natuur 12-tal zal van TOGO nog best iets HOOGWATER HOEK MOL—DAM Het Nachtlicht der zee i PROV. BOOT ZIERIKZEE - KATSCHE VEER PER BUS ZIERIKZEE - WESTENSCHOUWEN v.v. Koopt bij onze Adverteerders 1 CAPELLE'S GEBAK is toch het beste! ZIERIKZEE AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT is: BAKKER’S uit Goes Bloemisterij ,,Flora“ 5^ SjjK RENESSE in de week van 16 tot en met 22 Juli Er steeds nauwkeurig op gelet W estenschouwen bril met dubbel zonmontuur. Dient ieder duid’lijk te verstaan, bailers. WERKDAGEN ZONDAGEN Zierikzee seur (Strandvogels). ZONDAGEN WERKDAGEN DE VUURTOREN WESTENSCHOUWEN de over 12.11 9—12 A Alleen op Zaterdagen na afloop van de bioscoopvoorstelling in de Concertzaal te Zierikzee. 16 17 18 19 20 21 22 6.33 7.11 7.54 8.44 9.45 10.55 11.56 18.42 19.22 20.09 21.03 22.06 23.14 24.19 6.38 7.16 7.59 8.49 9.50 11.00 12.01 7.30 7.35 7.40 7.45 815 10.50 10.55 11.05 10.20 11.20 11.40 10.30 11.30 12.30 12.35 12.45 13.10 13.15 13.20 13.30 12.40 13.40 1400 13.20 14.00 15 00 16.15 16.40 16.45 16.50 17.00 16.15 16.20 16 25 16.30 17.00 17.30 17.55 18.00 18.05 18.1» 15.30 16.30 16.50 16.50 17.10 1810 19.05 19.15 19.15 19.20 19.25 19.30 20 00 18.30 19.30 19.50 26.45 21.20 22.20 a. a. 5.10 6.10 6.27 5.55 6.20 7.20 7.40 8.40 9.10 8.35 9.00 10.00 11.35 11.40 11.45 1150 12.20 1?.2‘ 12 40 12.38 15.05 15.15 15.40 15.45 15.50 16.00 9.15 9.20 9.25 9.30 10.00 J10.05 1020 11.08 IJS met slagroom en vruchten Aanbevelend, POTPLANTEN EN SNIJBLOEMEN Aanbevelend, JOH. VERTON 11.15 11.20 11.25 11.30 12 00 A 22.25 22.30 22.55 18.30 19.30 19.50 20.30 21.20 22 20 ELKEEN zegt ten leste: Steeds vers en voor elck wat wils Wordt overal thuis bezorgd Aanbevelend, Brood-, Koek- en Banketbakkerij A. L. CAPELLE, Ring 32, Telef. 45 v. a d. Hoek (Strandvogels); v. 6.30 7.30 7.50 8.40 9.00 10.00 17.30 17 35 17.40 17.45 1815 18 20 18.30 18.44 Bij Uw bezoek aan kunt U gezellig uitrusten in de Zierikzee Katsche veer Goes (station) Aanval: dames R. v. d. Weel (Ra- I Goes (station) pide), M. Verboom (Strandvogels); j Katsche veer heren Jac. Steur (Rapide), J. Vas- Zler,kzee 18.15 18.30 18.55 19.00 23.00 23.05 23 15 Fel belichter, klare zon, Waarschuwer voor kust en branding, Vlugge bode bij een stranding Aan het reddingsstation Speurder over ’t ruime sop Van uw hoge torentop. onverpoosd en zonder falen uitzendt over zee en land. Zeeman’s baak in Schouwen’s duin met uw helverlichte kruin. Lichtbaak van ons Schouwenland Moge uw lichtkrans nooit verbleken Blijf ten allen tijd’ een teken Van ons waakzaam Noordzeestrand. Uw historie steeds getrouw Altijd de trots van „Westenschouw”. Zierikzee steiger boot Zierikzee, Garage i Renesse I Haamstede 1 Burgh 18.10 22.20 17.21 GEVONDEN VOORWERPEN Middenvak: dames N. Kappers en A. de Zwarte (Strandvogels); heren W. Vlaander (Strandvogels), M. Kok (Zeemeeuwen). Uw adres voor Groenten- en Fruithandel Hoogezoom B 63, Renesse Belééfd aanbevelend Telefoon 52 7.40- 10.05 8.15 10.20 8.40 10.45 845 8.50 9.00 gen van 9—11.30 's Zaterdags van 14—17 uur. v. 6.45 v. 6 50 v. 6.55 7.00 7 30 v. V. 6 00 v. 6.25 v. 6.30 v. 6.35 a. 6.45 Jaar in, jaar uit te kwader uur i Betekenen voor de natuur. 21.08 22 11 ster^e’ dringende vermaan 23.19 Elkeen besefte ’t alle tijd 24.24 Zijn eigen verantwoordelijkheid. Want eerst als liefde en respect Voor de natuur zijn opgewekt, Dan heeft dit stellig meer succes Dan elke and’re harde les, 1 Zelfs meer dan een politieman Hoe ijverig ook, bereiken kan! 14.00 14.05 14.10 14.15 14 45 14.50 15.80 15.53 17.23 I Pas is de zomer in het land De mandolineclub „Goudklank” te Renesse hoopt a.s. 17.15 172 0 17.25 17.30 18.00 18 0> 18.30 1938 21.53 ganisatie gezamenlijk van de drie verenigingen is, hebben leden en donateurs van Strandvogels geen vrije toegang. 19.00 9.46 11.46 16.01 De sportverenigingen in de West hoek hebben het wederom klaar gespeeld een grote korfbalwedstrijd te organiseren, die 16 Juli a.s. ge speeld zal worden op het terrein van i „Strandvogels” te Renesse. Vorig jaar konden de korfballief- hebbers van een dergelijkewed strijd genieten. Toen was het een i 12-tal uit Den Haag dat de strijd aanbond tegen onze Schouwse korf- T-, 1 1 10.05 10 15 13.15 16.30 10.40 13.40 16.55 10.45 13.45 17.00 10 50 13.50 17,05 1100 14.00 17.15 Haamstede Renesse Zierikzee, Garage Zierikzee, steiqer boot a. 7.35 Provinc. Boot v. 7.40 R.T.M. richling Zijpe v. 8 08 9.38 Trouwe wachter aan het strand, Kunstlicht, dat bij nacht uw stralen Korfbalverenig. „TOGO” Amrarnnncrl on vnnrlnr -fnlon komt 1 6 Juli naar Schouwen Renesse 18.47 Het grote, dreigende gevaar 19 27 Dat sigaret, pijp of sigaar 20.14 kunnen leren. Aan belangstelling I zal het wel niet ontbreken. Aange- - Of reeds hoort men van alle kant zien de kosten hoog zijn en de or- Zaterdag des i Dat er weer onheil is gesticht, avonds 8 uur een concert te geven I Verwoestingen zijn aangericht, op de tent. Doordat er iemand heeft gespot Met ’t uitgevaardigd rookverbod. Dan is er weer wat bos of hei Veranderd in een woestenij. Prov. Boot a. R.T.M. richting Zijpe a. Sluijs (Zeemeeuwen), Verdediging: dames A. Dorreman en M. v. heren W. I N. Schrier (Rapide). de dames Voor de wedstrijd van 16 Juli zal de bekende le klasser „TOGO” uit I Goes partij geven. Zoals gebruike- lijk wordt het Schouwse 12-tal sa mengesteld uit spelers van Rapide, Strandvogels en Zeemeeuwen. De opstelling is als volgt: Reserves: de dames Noordhoek (Zeemeeuwen), v. Wingen (Strand- Burgh vogels) en de heren M. Hanse en N. i westenschouwen v. d. Zande (Rapide). Westenschouwen De combinatie bestaat dus uit wat Burgh de heren betreft, van iedere ver- Haomstede eniging twee spelers; bij de dames j is het Strandvogels wat de klok Dagelijks, behalve 's Zondags, te bezichti- I slaat en een verdeling van twee r. or> u(Jf en yan 14-1-j uur over ieder club zou een verzwak- uur king betekenen. Men dient met het sterkste twaalftal uit te komen. Dit Wel wordt door mannen van de wet Op het strand te Westenschouwen: Dat men ’t verbod niet overtreedt, Een herenhorloge en een hoornen Maar toch, niet elk beseft en weet 7.20 10/0 12.30 15.00 9.36 12.36 14.06 15.51 Haamstede

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2