N.V. Koophandel, Zierikzee P. A. RIBBENS. CREMER’s Sclioenhandel FOTO-ATELIER TOON FEY, OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. KROP, Renesse, waar alle inlichtingen te verkrijgen zijn. Garage C. VAN OEVEREN, ZIERIKZEE. zeldzame Cacteeën. Motordienst Zierikzee-Middelburg. Wed. M. C. KAPPERS, Kleingoed-, Beschuit- en Broodbakkerij J. M. BIENEFELT, RENESSE, bezorg dagelijks uw brood in kamp of zomerhuis. -- J. L v. d. HOEK, Renesse. Drogisterij C, v. FELIUS, Renesse. R. P. HOGERHEIJDE, Melkmarkt, Zierikzee - Telef. 140. Verton Zonen, g g Orogisterij-Fotohandel „Het Centrum”, Zzee. Voor alle voorkomende Bouwmaterialen naar de N.V. Kalktabriek v/h. Van Dijk Co. Luxe Touringcar - Tarief 15 cent per K.M. Stoombootveerdienst Numansdorp-Zijpe v.v. 6 9 13 16 20 23 27 30 Katsche-veer Zierikzee 11.12 12.55 7.33 9.18 5,49 5,53 6,01 6,57 7,27 7,33 9,18 9,25 Vrachtdienst Zierikzee DordrechtRotterdam. 2 maal per week. Voor de WESTHOEK alle inlichtingen bij Boekh. JOH. J. KROP, Renesse - Tel. 17 HET AANGEWEZEN ADRES vooruwBadgoederen, Polohemden, Interlock- Ondergoederen, Ski sokjes, enz., is M. FRENK—LABZOWSKI, Lange Nobelstraat 169 Zierikzee. Vertrek van Zierikzee: WOENSDAGMORGEN. Middelburg: VRIJDAGMORGEN, half 10. J. L. VAN DUIVENDIJK. Rotterdam v.v. Van Rotterdam: 3 Aug.: 12,00 uur 7 11,30 10 12,00 14 12,00 17 12,00 21 1,00 24 12,00 28 12,00 31 12,00 P. Saman, Smederij, Haamstede Verhuur van Rijwielen en Auto’s. Agentschap der beroemde Simplex Rijwielen. Aanleg Waterleiding Café - Hotel - Pension, „Het Wapen van Zeeland”, Tel 6. RENESSE. 12,09 12,17 13,20 13,55 14,05 15,55 16,00 17,18 10,44 Stoombootdienst Zierikzee Dordrecht Van Zierikzee: 2 Aug.8,30 uur 8,30 10,00 8,30 8,30 8,30 9,00 8,30 8,30 DIENSTREGELINGEN ZOMERDIENST 1934. RotterdanvRenesse-Haamstede^Burgh v v. Op werkdagen Op Zond. 8,12 17,12 9,45 9,35 18,35 11,06 9,44 18,45 11,12 S 11,29 20,30 12,55 11.40 20,40 13,05 12,18 21,15 13,40 13,26 22,18 14,43 13,35 22,26 14,51 13.40 22,30 14,55 4,35* 12,05 4,39 4,47 5,45 6,15 6,20 8,00 8,08 9,21 Bakkerij Wed. M. P. DE KOSTER, Haamstede, Noordstraat 179, Tel. 34. Speciaal adres voor fijn Zeeuwsch Tarwebrood. Bezorging dagelijks aan huis. D. Q. MULOCK HOUWER, HAAMSTEDE. Aanleg van Tuinen. Levering Bloembollen voor kamer en tuin. RIJWIELEN TE HUUR per week per dag per uur. Goede Rijwielen. Billijk tarieï. GARAGE C. VAN DEN BOUT, Verrenieuwstraat, Tel. 131, Zierikzee. BROOD-, BESCHUIT- en KLEINQOEDBAKKERIJ Wij komen dagelijks aan huis. SPECIALE ZOMER-ARTIKELEN. CHOCOLADE, KRUIDENIERSWAREN, PETROLEUM, ENZ. RENESSE. Vlug. Billijk. Deskundig. Bode v. d. Wende te Renesse Dinsdag, Donderdag en Zaterdag naar Zierikzee. Mach. Stoombakkerij P. VOGELAAR, MAARSTRAAT B 379 - ZIERIKZEE - Tel. 191. Speciaal adres voor PALINGBROOD, Groninger Roggebrood (eigen fabrikaat). Zeer fijne Cakes, St.-Nicolaas en Kleingoed, Verzending door geheel Nederland. VERZENDT Uw goederen per v. PEER’s Expres. ZIERIKZEE-ROTTERDAM. KORTE ST. JANSTRAAT - ZIERIKZEE. ZIERIKZEE. Vakkundig ontwikkelen en afdr. FILMS. Filmpacks, Papier enCamera’s. Filiaal Zierikzee. Ook Landbouwkalk voor land- en tuinbouw. Zierikzee - Scheepstimmersdijk 505 Garage J. DE JONGE ZONEN, St.-Jacobstraat, Zierikzee - Tel. 86. Luxe Auto-Verhuurinrichting. Specialiteit in fijne Vleeschwaren Electrische Machinale Uitsnijderij. VERTREK Van Rotterd., Rosestr. Te Numansdorp hav. Van Numansdorp hav. -= Te Zijpe Van Zijpe Te Zierikzee Renesse Haamstede. Burgh. Van Burgh Haamstede Renesse Zierikzee Te Zijpe Van Zijpe"E Te Numansdorp hav. S Van Numansdorp hav. B Te Rotterd., Rosestr. S Op Maandag 4.25. HET BESTE ADRES VOOR Landhuis Meubelen is Gebr* LOKKER, ZIERIKZEE. Ijzeren Wit Lak Ledikanten met sterke staaldraadf 5,75 Alle soorten Strand- en Rieten Stoelen. Afgepaste Matten, 140 x 180 29 cent 230 x 280 f 1,98. Matrassen 3-deelig, peluw en kussens f 9,90. Numansdorp vertrek 9.44 en 6.45 Zijpe aankomst 11.29 en 8 30 (Beide niet op Zondag). Zijpe vertrek 6.20 en 2.05 Numansdorp aankomst 8.00 en 3.55 (Beide niet op Zondag). Zondagsdienst: Numansdorp vertrek Zijpe aankomst Zijpe vertrek Numansdorp aankomst en Sanitair. Zondagen. Werkdagen. Van Zierikzee: Zierikzee v 6.30 12.18.6.30 18.— Katsche-veer a 7.30 13-18 7.30 19. Naar Zierikzee: v 8.20 13.50 20.30 9.20 20.23 a 9.20 14.50 21.30 10.20 21.23 van Flora - Haamstede Telefoon No. 39. Komt DIENSTREGELING K.L.M. Amsterdam Rotterdam Haamstede VlissingenKnocke/ZouteOostende v.v. De dienst op het traject Vlissingen-Knocke wordt alléén gedurende het tijdvak 30 Juni t/m. 3 September onderhouden ■T eens zien naar onze Vraagt ons CONSUMPTIE-IJS. Kouder dan POOL-IJS. P* VAANE, Ijsfabriek* Telefoon 150 Zierikzee. V a v a v a ■v a v a v a v 7.45 8.50 18.15 7.35 8 45 18.05 A 8.20 17.30 8.15 17.35 7.00 8.05 17,25 6.50 7.50 17.10 6.20 7.20 16.40 7.10 - 7.00 Groote keuze Foto-Artikelen. Box Camera’s van af f 3,25. Ontwikkelen en afdrukken van foto’s vlug en billijk Wed. P. C v. d. VALK. Ma) Amsterdam a* 8.15 9.15 18.40 Rotterdam Rotterdam Haamstede Haamstede Vlissingen Vlissingen a Knocke/Zoute v Stoombootdienst Zierikzee-Katscheveer. v Knocke/Zoute a Oostende v,, Za) 8.00 14.00 17.05 u’ 8.25 14.30 17.30 i 8.35 14.40 17.40 9.00 15.10 18.05 9.05 15.15 18.10 9.15 15.30 18.20 9.25 15.40 18.35 9.15 15.30 18.25 i 9.30 - 18.40 9.45 - 18.55 Ta VERKLARING DER TEEKENS. Za) Alléén op Zaterdagen. Ma) Alléén op Maandagen van 2 Juli l/m. 3 September. Niet op Zaterdagen tof 23 Juni. dienst der SABENA (Lijn 504) (alléén op werkdagen). dienst der K.L.M. De vertrek- en aankomsttijden te Knocke/Zoute en Oostende zijn aangegeven in West-Europ. Zomertijd. a) Van 1 Mei t/m. 30 Juni: op alle werkdagen. b) Van 1 Juli t/m. 3 September Dagelijks.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1934 | | pagina 5