N.V. Koophandel, Zierikzee C. EVERTSE, RENESSE. OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. J. KROP, Renesse, waar alle inlichtingen te verkrijgen zijn. Carage C. VAN OEVEREN, ZIERIKZEE. A. L. Bakker, Burgh. K. Overbeke, Burgh. Groote Uitverkoop Strand-Artikelen Luxe Touringcar - Tarief 15 cent per K.M. R. P. HOGERHEIJDE, Melkmarkt, Zierikzee - Telef. 140. Stoombootveerdienst Numansdorp-Zijpe v.v. DIENSTREGELINGEN Vraagt -* uur voor f 1,90 of gebrek Zierikzee van vn - LAGE PRIJZEN! Deze week als bijzondere aanbieding een flacon ]/2 L. B0LD00T EAU DE COLOGNE 8,00 8,08 9,21 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1,30 12,00 12,00 5,49 5,53 6,01 6,57 7,27 7,33 9,18 9,25 P. A. RIBBENS. Vrachtdienst Zierikzee DordrechtRotterdam. 2 maal per week. Voor de WESTHOEK alle inlichtingen bij Boekh. JOH. J. KROP, Renesse - Tel. 17 i it— s Rund- en Varkensslagerij. Onze BESTELBRIEFJES liggen in Uw zomerhuis. ELECTRISCHE KOELKAST. PANDBRIEVEN der N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK komen in aanmerking voor een VEILIGE BELEGGING. 12,09 12,17 13,20 13,55 14,05 15,55 16,00 17,18 10,44 Een zomer huis is niet alleen een genot, maar bovendien een goede en rente- gevende belegging. Vraagt in lichtingen. Fa. BEIJE Co., Tel. 2, Renesse. Kantoor BONA FIDE, Hooge^Zoom. s d i e n s t 11.12 12.55 7.33 9.18 Stoombootdienst Zierikzee—Dordrecht—Rotterdam v.v. Van Rotterdam 6 Juli 10 13 17 20 24 27 31 ons CONSUMPTIE-IJS. Kouder dan POOL-IJS. P. VAANE, Ijsfabriek. Telefoon 150 Zierikzee. RIJWIELEN TE HUUR per week per dag per uur. Goede Rijwielen. Billijk tarief. GARAGE C. VAN DEN BOUT, Verrenieuwstraat, Tel. 131, Zierikzee. VERTREK Van Rotterd., Rosestr. Te Numansdorp hav. Van Numansdorp hav Te Zijpe Van Zijpe Te Zierikzee Renesse Haamstede. Burgh Van Burgh Haamstede Renesse Zierikzee Te Zijpe Van Zijpe Garage J. DE JONGE 6 ZONEN, St.-Jacobstraat, Zierikzee - Tel. 86. Luxe Auto-Verhuurinrichting. Specialiteit in fijne Vleeschwaren Electrische Machinale Uitsnijderij. Van Zierikzee: 5 Juli: 8,30 uur 9 9,00 12 7,45 16 8,30 19 8,30 23 8,30 26 10,00 30 8,30 Stoombootdienst Zierikzee-Katscheveer. Zondagen. Schouwen’s Informatie- Belasting-Bureau, EE 'T VRIJE A 224, ZIERIKZEE, TEL. 97. Verzendt Uw goederen per Bouwman Bode Renesse - Zierikzee - Haamstede - Burgh Bestellingen voor Haamstede bij J. v. d. WERF Dam. Café-Restaurant „MODERNE”, Bondscafé A.N.W.B., Zierikzee. Centrum stad. Groot terras. Halte K.L.M. Inf.-Bureau V.V.V. Sj. M. DE VRIES Telef. 38. Numansdorp vertrek 9.44 en 6.45 Zijpe aankomst 11.29 en 8 30 (Beide niet op Zondag). Zijpe vertrek 6.20 en 2.05 Numansdorp aankomst 8.00 en 3.55 (Beide niet op Zondag). Zondag Numansdorp vertrek Zijpe aankomst Zijpe vertrek Numansdorp aankomst Werkdagen. Van Zierikzee: Zierikzee v 6.30 12.— 18.6.30 18. Katsche-veer a 7.30 13 18.7.30 19.— Naar Zierikzee: Katsche-veer v 8.20 13.50 20.30 9.20 20.23 a 9.20 14.50 21.30 10.20 21.23 ZOMERDIENST 1934. RotterdanvRenesse=Haamstede=Burgh v v. Op werkdagen Op Zond. 8,12 17,12 9,45 9,35 18,35 11,06 9,44 18,45 11,12 S 11,29 20,30 12,55 11.40 20,40 13,05 12,18 21,15 13,40 13,26 22,18 14,43 13,35 22,26 14,51 13.40 22,30 14,55 4,35* 12,05 4,39 4,47 5,45 6,15 Van Zijpe"5 6,20 Te Numansdorp hav. Van Numansdorp hav. s Te Rotterd., Rosestr. Op Maandag 4.25. AUTOBUSTOCHTEN. In samenwerking met de Fa. van Oeveren uit Zierikzee organiseeren wij tochten over het eiland en daar buiten in een eerste klas touringcar, tegen matige prijzen. De opgave moet steeds twee dagen tevoren geschieden. Eiken Dinsdag vanaf Juli tocht over het eiland. Vertrek ’s morgens 10 uur W.T., terug ongeveer 4 uur. Bezoek aan Vuurtoren te Haamstede, Vliegveld, Vogelinlagen, Ver dronken torenZierikzee, Schuddebeurs, Brouwershaven, Elkerzee, Ellemeet en Scha- rendijke. De kosten hiervan bedragen f 1,75 per persoon. Het vertrek van de touringcar zal plaats hebben vanaf Boekhandel Krop, waar aan de deelnemers koffie zal worden aangeboden. Eiken Donderdag tocht naar Middelburg (Markt), Domburg, Veere. Vertrek half zeven W.T., terug 7 uur W.T. Kosten f 3,50. Tocht over Goes naar Middelburg, Woens dag naar Antwerpen. Bewijs van Nederlan derschap of pas mede te nemen. Vertrek 7 uur W.T., terug om ongeveer 7 uur. In Antwerpen bezoek aan stad en omgeving. Kosten f 3,50 per persoon. Verschillende tochten zijn al besproken. Reserveert dus tijdig uw plaats. Bij slecht weer aan belangstelling tijdig bericht. DIENSTREGELING K.L.M. Amsterdam Rotterdam Haamstede Vlissingen—Knocke/Zoute— Oostende v.v. De dienst op het traject Vlissingen-Knocke wordt alléén gedurende het tijdvak 30 Juni t/m. 3 September onderhouden. Za) Veer Zijpe-A.-Jacoba v.v. Op Werkdagen. Vertrek ZIJPE vm. 4 20, 5.20, 6.20, 7.15, 8.20, 9.15, 11.00 n.m. 12.40, 2.00, 3.10, 4.10, 5.20, 7.00, 8,05 8,40 Vertrek ANNA-JACOBA-POLDER vm. 5.30, 6.00, 6.30, 7.35, 8.40, 9.30, 11.25 n.m 12.55, 2.15, 3,35, 4.30, 5.40, 7.15, 8.25 10.40 Op Zondagen. Vertrek ZIJPE: v.m. 6.20, 7.30, 8.20, 10.05 n.m. 12.40, 1.05, 3.10, 5.20,7.00,8.40 Vertrek ANNA-JACOBA-POLDER v.m 6.30, 7.38, 8.40, 10.15 n.m. 12.55, 1.20, 3.35, 5.40, 7.15, 9.00 Met vaart 5,20 v.m. van Zijpe kunnen geen auto’s worden vervoerd. Met vaart 5.30 v.m van Anna-Jacoba- Polder kunnen geen auto’s worden vervoerd. Behalve met deze vaarten bestaat voor personen, fietsen en motorrijwielen, gelegen heid om zoowel bij dag als bij nacht met een motorbootje te worden overgezet. Bij de pontonbruggen te Zijpe en Anna-Jacoba- Polder bevindt zich een schel, waarmede het motorbootje zoo noodig is te ontbieden. a v a v a v a v a v a v a v Knocke/Zoute a a Oostende VERKLARING DER TEEKENS. Za) Alléén op Zaterdagen. Ma) Alléén op Maandagen van 2 Juli t/m. 3 September. Niet op Zaterdagen tot 23 Juni. dienst der SABENA (Lijn 504) (alléén op werkdagen). dienst der K.L.M. De vertrek- en aankomsttijden te Knocke/Zoute en Oostende zijn aangegeven in West-Europ. Zomertijd. a) Van 1 Mei t/m. 30 Juni: op alle werkdagen. b) Van 1 Juli t/m. 3 SeptemberDagelijks. 8.00 14.00 17.05 Amsterdam Rotterdam Rotterdam Haamstede Haamstede Vlissingen Vlissingen a Knocke/Zoute v 8.25 14.30 17.30 8.35 14.40 17.40 9.00 15.10 18.05 9.05 15.15 18.10 9.15 15.30 18.20 9.25 15.40 18.35 9.15 15.30 18.25 9.30 - 18.40 9.45 18.55 T; Ma) ■l8.15 9.15 18.40 7.45 8.50 18.15 7.35 8.45 18.05 8.20 17.30 8.15 17.35 7.Ó0 8.05 17,25 6.50 7.50 17.10 6.20 7.20 16.40 - 7.10 - 7.00 -

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1934 | | pagina 3