t N.V. Koophandel, Zierikzee OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. J. KROP, Renesse, waar alle inlichtingen te verkrijgen zijn. Garage C. VAN OEVEREN, ZIERIKZEE. De MOOR Vulpotloaden Vulpenhouders zijn belangrijk in prijs verlaagd. Ruime keuze. Jl f Joh. J. Krop» R. P. HOGERHEIJDE, DIENSTREGELINGEN Damestasschen Luxe Touringcar - Tarief 15 cent per K.M. Fa. BEIJE Co., Tel. 2, Renesse. Kantoor BONA FIDE, Hooge Zoom. P» VAANEt Ijsfabriek» Kunsth. KROP - Renesse. Stoombootveerilienst Numansdorp-Zijpe v.v. i Vraagt Melkmarkt, Zierikzee Rotterdam v.v. fl Zierikzee van of gebrek 8,12 9,35 9,44 5,49 5,53 6,01 6,57 7,27 7,33 9,18 9,25 P. A. RIBBENS. Vrachtdienst Zierikzee DordrechtRotterdam. 2 maal per week. Voor de WESTHOEK alle inlichtingen bij Boekh. JOH. J. KROP, Renesse - Tel. 17 8,30 uur 9,00 7,45 8,30 8.30 8.30 10,00 8.30 Garage J. DE JONGE ZONEN» St.-Jacobstraat, Zierikzee - Tel. 86. Luxe Auto-Verhuurinrichting. 12,00 uur 12,00 12,00 12,00 12,00 1,30 12,00 12,00 Boekhandel Renesse. Specialiteit in fijne Vleeschwaren Electrische Machinale Uitsnijderij. Telef. 140. Zon Numansdorp vertrek Zijpe aankomst Zijpe vertrek Numansdorp aankomst WATERGETIJEN. Hoogwater: uur. 12— 2 39 13— 3.17 14— 3.50 N.B. 12,09 12,17 13,20 13,55 14,05 15,55 16,00 17,18 10,44 Een zomer huis is niet alleen een genot, maar bovendien een goede en rente- gevende belegging. Vraagt in lichtingen. ZOMERDIENST 1934. Rotterdam-Renesse-Haamstede-Burgh Op werkdagen Op Zond. 17,12 9,45 18,35 11,06 18,45 11,12 20.30 12,55 20,40 13,05 2,15 13,40 22,18 14,43 22,26 14,51 22.30 14,55 4,35* 12,05 4,39 4,47 5,45 6,15 6,20 8,00 8,08 9,21 Stoombootdienst Zierikzee—Dordrecht Van Rotterdam: 6 Juli 10 13 17 20 24 27 31 Van Zierikzee: 5 Juli: 9 12 16 19 23 26 30 Juli 11-1.59 ons CONSUMPTIE-IJS. Kouder dan POOL-IJS. Telefoon 150 Zierikzee. RIJWIELEN TE HUUR per week per dag per uur. Goede Rijwielen. Billijk tarief. GARAGE C. VAN DEN BOUT, Verrenieuwstraat, Tel. 131, Zierikzee. van Ada Heuvels en Cris Achterberg, zeer bijzonder handwerk. VAN ONZE ADVERTEERDERS. Gaarne vestigen wij even de aandacht op de nieuwe kapperszaak, Weststraat, Haam stede, van de heer W. A. Bos te Zierikzee, en een filiaal van diens zaak aldaar. Het is te waardeeren, dat de ondernemer voor zijn zaak een nieuw gebouwd pand heeft uitgekozen, hetwelk hygiënisch is in gericht. Wij twijfelen er dan ook niet aan, of deze zaak zal velen trekken. VERTREK Van Rotterd., Rosestr. Te Numansdorp hav. Van Numansdorp hav -= Te Zijpe 11,29 Van Zijpe11,40 Te Zierikzeeg 12,18 RenesseE 13,26 Haamstede13,35 Burgh13,40 Van Burgh Haamstede Renesse Zierikzee Te Zijpe Van Zijpe"E Te Numansdorp hav. Van Numansdorp hav. Te Rotterd., Rosestr. S Juli 15—4.21 uur. 16-4.52 17—5.25 Werkdagen. Van Zierikzee: v 6.30 12.- 18.- 6.30 18.- Katsche-veer a 7.30 13 18.— 7.30 19.— Naar Zierikzee: Katsche-veer v 8.20 13.50 20.30 9.20 20.23 Zierikzee a 9.20 14.50 21.30 10.20 21.23 Stoombootdienst Zierikzee-Katscheveer. Zondagen. Will- Penhouders klllll Potlooden 5.30, 6.00, 6.30, 7.35, 8.40, 9.30, 11.25 12.55, 2.15, 3,35, 4.30, 5.40, 7.15, 8.25 10.40 Op Zondagen. Vertrek ZIJPE: v.m. 6.20, 7.30, 8.20, 10.05 n.m. 12.40, 1.05, 3.10, 5.20, 7.00, 8.40 Vertrek ANNA-JACOBA-POLDER v.m. 6.30,7.38,8.40,10.15 n.m. 12.55, 1.20, 3.35, 5.40, 7.15, 9.00 Met vaart 5,20 v.m. van Zijpe kunnen geen auto’s worden vervoerd. Met vaart 5.30 v.m van Anna-Jacoba- Polder kunnen geen auto’s worden vervoerd. Behalve met deze vaarten bestaat voor personen, fietsen en motorrijwielen, gelegen heid om zoowel bij dag als bij nacht met een motorbootje te worden overgezet. Bij de pontonbruggen te Zijpe en Anna-Jacoba- Polder bevindt zich een schel, waarmede het motorbootje zoo noodig is te ontbieden. AUTOBUSTOCHTEN. In samenwerking met de Fa. van Oeveren uit Zierikzee organiseeren wij tochten over het eiland en daar buiten in een eerste klas touringcar, tegen matige prijzen. De opgave moet steeds twee dagen tevoren geschieden. Eiken Dinsdag vanaf Juli tocht over het eiland. Vertrek ’s morgens 10 uur W.T., terug ongeveer 4 uur. Bezoek aan Vuurtoren te Haamstede, Vliegveld, Vogelinlagen, Ver dronken torenZierikzee, Schuddebeurs, Brouwershaven, Elkerzee, Ellemeet en Scha- rendijke. De kosten hiervan bedragen f 1,75 per persoon. Het vertrek van de touringcar zal plaats hebben vanaf Boekhandel Krop, waar aan de deelnemers koffie zal worden aangeboden. Eiken Donderdag tocht naar Middelburg (Markt), Domburg, Veere. Vertrek half zeven W.T., terug 7 uur W.T. Kosten f 3,50. Tocht over Goes naar Middelburg, Woens dag naar Antwerpen. Bewijs van Nederlan derschap of pas mede te nemen. Vertrek 7 uur W.T., terug om ongeveer 7 uur. In Antwerpen bezoek aan stad en omgeving. Kosten f 3,50 per persoon. Verschillende tochten zijn al besproken. Reserveert dus tijdig uw plaats. Bij slecht weer aan belangstelling tijdig bericht. DIENSTREGELING K.L.M. Amsterdam Rotterdam Haamstede VlissingenKnocke/ZouteOostende v.v. De dienst op het traject Vlissingen-Knocke wordt alléén gedurende het tijdvak 30 Juni t/m. 3 September onderhouden Numansdorp vertrek 9 44 en 6.45 Zijpe aankomst 11.29 en 8 30 (Beide niet op Zondag). Zijpe vertrek 6.20 en 2.05 Numansdorp aankomst 8.00 en 3.55 (Beide niet op Zondag). dagsdienst: 11.12 12.55 7.33 9.18 Er werd ons door eenige gasten ge vraagd, wat wij met de publicatie van deze tabel beoogen. Daarom vestigen wij er nog eens de nadruk op, dat het alleen bij opkomend en hoog water verantwoord is, te zwem men. Er staat langs de kust een sterke stroom, die zich hoofdzakelijk bij afgaand water doet gelden. Het raad zaamst is het dus, te baden b.v. 11 Juli tusschen 12-3, 12 Juli tusschen 12,30 en 3,30, enz. Wanneer de vloedhoogte bereikt wordt, blijft de stand n.l. ongeveer een uur stationair. In geval van tijdsverandering, moet bij bovenstaande opgaven één uur worden bijgetrokken. Veer Zijpe--A.-Jacoba v.v. Op Werkdagen. Vertrek ZIJPE: vm. 4 20, 5.20, 6.20, 7.15, 8.20, 9.15, 11.00 n.m. 12.40, 2.00, 3.10, 4.10, 5.20, 7.00, 8,05 8,40 Vertrek ANNA-JACOBA-POLDER v m. n.m V V. vn - 'v a v a v a v v a v a v a 7.45 8.50 18.15 7.35 8.45 18.05 8.20 17.30 8.15 17.35 7.Ó0 8.05 17,25 6.50 7.50 17.10 6.20 7.20 16.40 - 7.10 - 7.00 - Op Maandag 4.25. v Knocke/Zoute a a Oostende VERKLARING DER TEEKENS. Za) Alléén op Zaterdagen. Ma) Alléén op Maandagen van 2 Juli t/m. 3 September. Niet op Zaterdagen tot 23 Juni. dienst der SABENA (Lijn 504) (alléén op werkdagen). dienst der K.L.M. De vertrek- en aankomsttijden te Knocke/Zoute en Oostende zijn aangegeven in West-Europ. Zomertijd. Ma) Amsterdam aA8.15 9.15 18.40 Rotterdam Rotterdam Haamstede Haamstede Vlissingen Vlissingen a Knocke/Zoute v fnjt a a) Van 1 Mei t/m. 30 Juni: op alle werkdagen. b) Van 1 Juli t/m. 3 September Dagelijks. Za) 8.00 14.00 17.05M’ 8.25 14.30 17.30 8.35 14.40 17.40 9.00 15.10 18.05 i 9.05 15.15 18.10 9.15 15.30 18.20 i 9.25 15.40 18.35 9.15 15.30 18.25 i 9.30 18.40 9.45 - 18.55 vi

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1934 | | pagina 5