Garage C. VAN OEVEREN, ZIERIKZEE. OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. J. KROP, Renesse, waar alle inlichtingen te verkrijgen zijn. GEBR. LOKKER, NIEUWSTRAAT ZIERIKZEE. P. VAANE, Zierikzee - Tel. 150. A. DE BRUINE, Zuiilstraat, Haamstede. VLIEG MEE! Hotel Van Oppen - Tel. 25. PANDBRIEVEN der BUDDING’S CABOTINE. Firma BUDDING 6 Co., Bestel Uw benoodigde WIJNEN bij B. TH. BOOT, „IRIS” - BURGH, v. d. VLIET, Zierikzee. J. C. SCHÜRMANN, Confiseur OUDE HAVEN - TEL. 18 - ZIERIKZEE. Profetenbrood, Letterkoek. Speciale verpakking. LUXE AUTO'S te huur. T’ PENSION ’T NISTJE Gereserveerd voor MIJN HARDT - Zeist. Zj ij -V K.L.M.- Depót Fa. M. C. WATERGETIJEN. Hoogwater: ALLEENVERKOOP: Snelle Fokkers brengen U prompt en prettig uit en thuis De tarieven zijn verlaagd Win tijd, win geld Vlieg 1 Juni 12—2.16 uur. 13-2 57 14—3 33 15-4.10 16-4.47 17-5.25 18—6.01 19-6 39 20—7.27 21-8.22 Het eerste-rangs Hotel van Zierikzee. Aanbevelend, W. TEN HAAF. N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK komen in aanmerking voor een VEILIGE BELEGGING. Juni 22— 9.23 uur. 23- 10.27 24- 11 32 25- 12 30 26- 12.57 27- 1.50 28- 2.42 29- 3.32 30- 4.32 Gebruikt voor Uw buiten- en binnenhout- werk de ECHTE hoog*houtbederfwerende Creosootolie.Beitsverf, welke in alle stand* houdende kleuren wordt geleverd door OTTERLO - TELEF. 3. Voordeelig en practisch. Geen teleurstellingen. Billijk tarief. - Garage „Het Wapen van Schouwen”, bij St-Lievens-Monstertoren, Zierikzee. M. SAMAN, Zierikzee - Tel. 204. BROODBAKKERIJ en KRUIDENIERSWAREN Speciaal adres voor FIJNE KOEKJES en BESCHUIT, CHOCOLADE en SUIKERWERKEN. Nu weer 2 x daagsche dienst HAAMSTEDE. Het in aanbouw zijnde K.L.M.-station-restaurant bij het vliegveld te Haamstede zal 1 Juli a.s. worden geopend. De werkzaamheden vorderen snel en voor zoover men het thans reeds kan beoordeelen zal het een sieraad beteekenen voor onze streek. Wij hopen mettertijd omtrent de opening nadere bizonderheden te vermelden. K.L.M. dienstregelingen en tarieven ver krijgbaar bij alle reisbureaux en agentschappen. KINDERFEEST. RENESSE. Men verzoekt ons mede te deelen, dat Zaterdag 23 Juni a.s., te 3 uur (w. t.), op het strand bij de tent van dhr. Telle alhier, een zomerfeest voor kinderen zal worden gehouden. O a. staan op het program wedstrijden met vliegers, zeilbootjes, kinderspelen, enz. Drogisterij „DE SALAMANDER’, Havenpark 434, Zierikzee. Maakt Uw Jams met Pen Jel. - Pen Jel Vlies 15 cent. - RIDS de Nederlandsche Insecten verdelger ’/10 Liter 40 ct., Liter 75 ctï/2 Liter f 1,50, */i Liter f2,70. - Spuiten f 0,80 en f 1,25. - Eau-de-Cologne l/2 Liter f 1,87. - Nivea-Zij Crème, Olijfolie om te bruinen. - Taky-, Vieto-, Dulmin-, Eva-Crême. - Alle Mijnhardt's-Artikelen in voorraad. WEGVERBETERING. HAAMSTEDE. Gelijk men ook elders in dit nummer lezen kan, wordt op het moment, dat wij dit schrijven, een belang rijke verkeersverbetering uitgevoerd aan de z.g. Driehoek te Haamstede. Het valt te waardeeren, dat men dit werk nog voor het a s. seizoen onder handen heeft ge nomen Niet alleen, dat de bestrating wordt verbeterd, maar de weg wordt bovendien ter plaatse belangrijk verbreed, waardoor de kans op ongewenschte botsingen minder wordt. Over wegen gesprokenwanneer komt de Laan te Renesse eens aan de beurt Het wegdek ligt daar in een zeer gevaarlijke toestand. AUTOBUSTOCHTEN. In samenwerking met de Fa. van Oeveren uit Zierikzee organiseeren wij tochten over het eiland en daar buiten in een eerste klas touringcar, tegen matige prijzen. De opgave moet steeds twee dagen tevoren geschieden. Eiken Dinsdag vanaf Juli tocht over het eiland. Vertrek ’s morgens 10 uur W.T., terug ongeveer 4 uur. Bezoek aan Vuurtoren te Haamstede, Vliegveld, Vogelinlagen, Ver dronken torenZierikzee, Schuddebeurs, Brouwershaven, Elkerzee, Ellemeet en Scha- rendijke. De kosten hiervan bedragen f 1,75 per persoon. Het vertrek van de touringcar zal plaats hebben vanaf Boekhandel Krop, waar aan de deelnemers koffie zal worden aangeboden. Eiken Donderdag tocht naar Middelburg (Markt), Domburg, Veere. Vertrek half zeven W.T., terug 7 uur W.T. Kosten f 3,50 Tocht over Goes naar Middelburg, Woens dag naar Antwerpen. Bewijs van Nederlan derschap of pas mede te nemen. Vertrek 7 uur W.T., terug om ongeveer 7 uur. In Antwerpen bezoek aan stad en omgeving. Kosten f 3,50 per persoon. Verschillende tochten zijn al besproken. Reserveert dus tijdig uw plaats. Bij slecht weer of gebrek aan belangstelling tijdig bericht. aan de Tram - RENESSE. Dicht bij zee, rustig gelegen. Goede keuken. Plaats voor 5 personen. Hötel-Pension „HET WAPEN VAN BURGH" - BURGH. Mooie omgeving dorpspl., naar strand Westenschouwen Electr., Waterl., Closet. Goede keuken. Billijke tarieven. Wed. J, V. d. MOER. Zeeland vooruitZeeland Luchtland De Zeeuwsche lijn is de trots van de K L.M. TENTOONSTELLING HANDENARBEID. RENESSE. Naar wij vernemen zal 19 Juni a.s. alhier een tentoonstelling van handen arbeid worden gehouden in het vroegere woonhuis van den heer J. Hoogenboom, naast het gemeentehuis Deze tentoonstelling wordt georganiseerd vanwege het z.g. club werk te Renesse en Noordwelle Aan deze tentoonstelling is een verloting verbonden. Loten a 10 cent verkrijgbaar aan de pastorie. De watergetijen geven de stand te Brouwers haven weer. In geval van tijdsverandering, bij deze tijdsopgaven één uur bij te trekken. DIENSTREGELING K.L.M. Amsterdam Rotterdam Haamstede Vlissingen—Knocke/Zoute—Oostende vv. De dienst op het traject Vlissingen-Knocke- Oostende wordt alléén gedurende het tijdvak van 30 Juni t/m. 3 September onderhouden Speciaal adres Tel. 45. voor het inrichten van Landhuizen. crl Gedrukt bij N.V. Lakenman Ochtman, Zierikzee 'v a v a v a v a v a v a v a VERKLARING DER TEEKENS. Za) Alléén op Zaterdagen. Ma) Alléén op Maandagen van 2 Juli t/m. 3 September. B) Niet op Zaterdagen van 5 Mei t/m. 23 Juni. dienst der SABENA (Lijn 504) (alléén op werkdagen). dienst der K.L.M. De vertrek- en aankomsttijden te Knocke/Zoute en Oostende zijn aangegeven in West-Europ. Zomertijd. Amsterdam Rotterdam Rotterdam Haamstede Haamstede Vlissingen Vlissingen v Knocke/Zoute a Ma) '8.15 9.15 18.40 7.45 8.50 18.15 7.35 8.45 18.05 t 8.20 17.30 8.15 17.35 7.00 8.05 17,25 6.50 7.50 17.10 6.20 7.20 16.40 7.10 - 7.00 v Knocke/Zoute a a Oostende vA a] Van 1 Mei t/m. 30 Juni: op alln werkdagen. b) Van 1 Juli t/m. 3 SeptemberDagelijks. 8.00 14.00 17.05 8.25 14.30 17.30 i 8.35 14.40 17.40 9.00 15.10 18.05 9.05 15.15 18.10 9.15 15.30 18.20 9.25 15.40 18.35 9.15 15.30118.25 9.30 - 18.40 9.45 18.55 t

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1934 | | pagina 6