-4- toen vanuit Zierikzee de roeiboten kwamen, 's nachts, ongeveer half 12, arriveerden bij ons nog de families De Rijke en de familie Smits. De familie Smits was met de zolder of dak van hun huis afgedreven en wisten zich aan de telefoondraden op te trekken tot aan het huis van de Familie De Rijke en werden daar door het dakraam bij deze mensen binnen gehaald. Deze hofstede lag hoog en wisten ze zich 's avonds bij het afgaande water door een wat hoog gelegen stuk tuin te redden. Mevrouw de Rijke was zeer verkleumd en toen hebben we haar benen en voeten gewre ven tot ze met warme kruiken in bed kon. Wel gingen toen onze.laatste kleren uit de kast en was het ook maar behelpen meer. Zo waren we toen met 53 personen bijeen, maar hoe erg het wel was wisten niet, want er was geen bericht door te krijgen. De volgende dag hoorden we wel wat van onze dorps genoten.' Wat we aan eten hadden werd verdeeld en we kookten soep. Voor de kinderen werd er melk van de koeien gebracht, die nog op het dorp liepen en daar kookten we pap van. 's Avonds, 2 Februari kwamt het eerste schip van Hubrecht Koster aan bij de bakkerij van'Van der Berge. Zij waren op zee, toen er alsmaar een vliegtuig boven hun schip bleef cirkelen en zijn zoons zeiden toen: "dat vliegtuig heeft ons wat te zeggen. Ze letten er toen beter op en en het toestel vloog alsmaar op de dijk af en zo zagen zij het gat in de dijk en werden ze op het dorp aangestuurd. Zij hadden al een reis naar Stavenisse gemaakt en ook vandaar mensen meegenomen. Voor de Ouwerkerkse bewoners was het wel een verademing dat er hulp kwam.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1986 | | pagina 6