-3- 's Middags kwam ongeveer half 5 de vloed weer opzetten en moesten ook wij vanzelf allen naar boven. Toch kwam 't water niet hoger dan 3 S 4 treden van de trap, net de biljartpoten onder, en kon Teeuw met zijn lange laarzén aan, alles wat dreef afhouden. De stoelen ston den op de tafels en ook boven, de laden uit het kabinet op het biljart, enz., enz. Om omstreeks half 10 konden we weer naar beneden, maar eerst moest de vloer gedweiTd worden vanwege het slib dat erop was gekomen. Later op de avond hoorden we dat in de pastorie ook velen waren binnengebracht. Dominee en mevrouw Kuin baby waren 's morgens nog opgehaald door Wim Vijverberg. Zij waren net verhuisd omdat er een nieuwe pastorie gebouwd zou worden. Met die hoge vloed hebben zich vreselijke tonelen afgespeeld, toen dé huizen niet tegen dat hoge water bestand bleken: te iz'ijn. Burgemeester Romeijn met zijn zoon Marco en dé 'beide wethouders Kuyper en Van der Stolpe, waren 1s morgens vroeg langs de hofsteden en huizen gegaan1om de mensen te waarschuwen. Marcó en de beide wethouders waren tot de Rampersedijk gegaan. De burgemeeser kwam terug, maar moest op de Molenweg zijn auto in de steek laten en met een pak stro voor zich uitduwend wist hij zijn eigen huis nog te bereiken. Onderweg had hij Willem Vijverberg Azn. opgepikt en kwam die bij Paauw Bolijn aan, maar Willem was zo overstuur dat hij niet verder door 't water diirfde gaan. Bij die 2e hoge vloed hebben ook die huizen 1t begeven en wist Paauw nog de A-paal van het licht te bereiken. Verschillenden mensen dreven met de zolder of op het dak door het golvende water. Ook de mensen van het Heinekenspad zijn allen verdronken, behalve Fien Bolijn-v.d. Werf, die ook in zo'n A-paal kon komen. Daar hebben die mensen ingestaan tot de volgende middag

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1986 | | pagina 5