-28- Harold Russel (de man zonder handen) was ook bij dat gezelschap en heeft 's middags op de Ring een boom geplant, waarbij nog steeds een bordje prijkt met zijn naam daarop. Aan al die buitenla -ise gasten zijn in de latere jaren straatnamen en wegennamen als herinnering gegeven. Op zaterdag 28 november is Moe van "ons heengegaan. Zuster van den Berge was het weekend gebleven en met hulp van Teeuw en Jo de laatste hand aan haar gelegd. Met de burgemeester had Teeuw al een afspraak gemaakt, waar ze begraven mocht worden. In het geval ze vroeger zou overlijden, mocht dat achter de noodkerk (op de oude begraafplaats) doch nu had Teeuw een zandheuvel ontdekt in de tuin van Bakker, niet zover van het kerkhof. Met wat hout en een paar deuren is er een plaatsje gemaakt en daar is zij op 1 december in geplaatst onder grote belangstelling en medeleven van de aanwezige Ouwerkerkers en politiemannen. Toen na enige maanden het kerkhof weer schoon was, is zij naast vader herbegraven. Het dagelijkse leven ""ging door, want ik herinner me nog goed, dat op de dag van moeders begrafenis, 's middags tegen 5 'uur, ér eèn"ploegje verslaggevers van de Radio bij ons kwam en zij'vroegen of er enige uitzendingen mochten plaatsvinden. Ook zouden zij een nacht willen overblijven. Het moest alles snel worden geregeld, dus maar weer aan de slag. De zender werd gereed gemaakt en om 7 uur moest de regelrechte uitzending plaatsvinden. Eerst klokgelui, daarna een woord van burgemeester Romeijn en toen verschillende dorpsgenoten aan het woord, over hun bevindingen na de sluiting. Het was alles weer goed verlopen en na het eten 's avonds alles weer netjes ingepakt en de volgende dag tegen 10 uur konden ze weer vertrekken.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1986 | | pagina 30