-27- Toen allen weer thuis waren en nog wat nagepraat werd, heeft Marie om 3 uur gezegd: "zouden we nu maar naar bed gaan?". Met wat gepruttel gelukte het toch en werd het rustig in het café, maar Teeuw, de waterpolitie en ik zijn opgebleven. We hebben eerst alles opgéruimd, thee gedronken, ons verfrist en verkleed en zijn daarna weer voor het ontbijt gaan zorgen, want om half 7 moesten de radiomensen aan de slag om alles af te breken en in te pakken om met de eerste vloed mee ite varen naar de Steenendijk, waar weer auto's geree'd stonden. De krantenmensen hadden de gehele avond en nacht de telefoon in beslag gehad en wilden nog langs deze dijk weg gaan, dat kon pas na de middag omdat de eerste boten 's morgens al weggegaan waren. Het hoog en laag water bleef nog een poos, omdat de ruimten tussen de caissons nog opgevuld moesten worden met zogenaamde, vette klei, dat met bakken werd aange voerd. Er werd ook'al voor de afwatering gezorgd, want aan de zogenaamde sluis werden pompen geplaatst die duizenden, li.ters water konden verzetten. De bezoeken van belangstellenden waren nog druk en op 20 november zouden de oorlogsveteranen naar Ouwerkerk komen. Zij kwamen uit verschillende landen. Mevrouw Romeijn kwam ons vragen of we ook voor die mensen kon den zorgen. Ze zouden 's middags een maaltijd aangebo den krijgen. Helaas moesten wij haar teleurstellen, Moe was erg achteruit gegaan en wij moesten haar ook verzorgen. Ook kon zij niet meer alleen blijven. Mevrouw heeft toen overlegd en de Kok uit de Keet zou met hulp van enige dorpsgenoten (vrouwen) alles helpen regelen. Kuijper heeft toen het serviesgoed uit Zierikzee meege bracht en zo is alles toch goed verzorgd geworden.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1986 | | pagina 29