-18- Ook zij kwamen bij ons koffiedrinken, dat werd van te voren besteld. We zetten dan alles gereed op het biljart en zo waren allen vlug voorzien van koffie of soep. Dat was meestal wel nodig, na zo'n kille tocht over de waterplas. Er werd dan ook weer een rondgang over het dorp gemaakt en naar de verschillende kanten over het water gekeken. Meestal kwam het bezoek met opkomend water en gingen dan met afgaand getij weer terug. Soms lukte dat.niet en werd er voor eten en drinken gezorgd. Zo gingen de weken voorbij en steeds weer andere mensen kwamen met Kuijper of de politieboot mee om een overzicht te hebben en kennis te nemen van de geweldige ramp van 3 februari. Af en toe kwam mevrouw Kuin mee naar het dorp varen. Zo'n bezoek was erg welkom, want dan bestelden we wat huishoudelijke dingen en ook kleren waar we gebrek aan kregen, zoals schorten, washandjes, enz. Een volgende keer bracht ze het dan mee en werd er gepast en kon het zonodig omgeruild worden. Voor ons was haar bezoek een prettige afwisseling want we hadden meestal een mannen-gemeenschap. Alzo werd er ook gesproken over het komende jubileum van Burgemeester Romeijn. Hij zal zijn zilveren jubi leum als Burgmeester van Ouwerkerk niet feestelijk kun nen vieren en zal dit op zeer eenvoudige wijze herdacht worden. Dit was op 10 juni 1953. j Per motorvlet van de Rijkspolitie en andere boten kwamen de genodigden en familie aan bij de aanleg steiger; zij kwamen met wethouder Kuyper bij ons aan waar ze ook verwelkomd werden door Burgemeester Romeijn en zijn familie. Kuyper, als Loco-Burgemeester opende de vergadering en sprak een welkomstwoord. Hij feliciteerde Burgemeester Romeijn en vertelde wat er zoal in die periode van 25 jaar gepasseerd was en tot stand gekomen.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1986 | | pagina 20