-15- komen. Burgemeester en Mevrouw zouden bij ons slapen en hun intrek nemen in het kamertje van de school. Voor die avondwerden alle aanwezigen op het dorp uitgenodigd om bij pns in het café een kop koffie te komen drinken en kon de Commissaris zich met de mensen onderhouden. Mevrouw deelde koffie, thee en visconserven uit, wat door alle mensen dankbaar werd aanvaard. Sommige mensen konden dan in het apparte achterkamertje de Commissaris even spreken over eventuele moeilijkhe den die ze hadden, hiervan werd veel gebruik gemaakt. De volgende dag gingen de Burgemeester, de Commissaris en de politiemensen een wandeling over de slikken maken waardoor hij een indruk kreeg, hoe erg het water alles had vernield. Op de begraafplaats staken net de kopjes van de stenen nog boven het zand uit. Bij de terugkomst op het dorp kwam de Commissaris even alleen bij ons praten, en ook bedanken voor de goede ontvangst. Nog steeds was er geen telefoonverbinding en op vastge stelde uren werden door de mobilofoons boodschappen en gesprekken uitgewisseld. De waterpolitie voer ook gere geld naar de Stenendijk en brachten ook boodschappen en mensen mee. De politiemannen bleven in het begin 6 weken, later werd dat 4 weken. Met Pasen kwam Bakker Boot ook eens een kijkje op het dorp nemen en toen hij hoorde dat er in de week nogal mensen varen, besloot hij ook weer terug te keren, dus enkele weken later werd een begin gemaakt met opnieuw te beginnen. Het was wel prettig, toen we naderhand weer brood en kruidenierswaren op het dorp konden kopen.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1986 | | pagina 17