-14- beren een dokter te krijgen. Dokter van Hoorn uit Zierikzee was bereid mee te komen varen en vertelde ons dat Moe een atack had gehad en zij aan de rechterkant verlamd was. Na een paar dagen had ze haar spraak terug, maar ze kon alles nog moeilijk verwerken. Het bracht voor ons een hele opgave mee om haar te ver zorgen. Toch hebben we dat tot haar laatste dag mogen en kunnen doen. Tenslotte krijgt men altijd kracht naar kruis en wordt men daar ook handiger in. Ze stelde weer overal belang in en vroeg altijd wat we die dag zouden eten en wie onze gasten waren. We kregen ook nogal eens verslaggevers van de verschil lende dagbladen op bezoek. In de pastorie en bij ons trachten zij dan gegevens te verzamelen voor de versla gen In de krant., dikwijls erg opgedaan en overdreven. Van het Handelsblad beloofde zo iemand ons wat fruit en jawel, een week later arriveerde er een kist sinaasap pels, die we met de mannen van de werkgroep moesten delen. Of die ook welkom waren I Met dat alles hadden we ook al veel vreemde gezichten gezien en te slapen gehad. Een dag voor Hemelvaartsdag werd ons 's morgens verteld dat Koos Dekker 's nachts niet goed geworden wa„s en hevige pijn had. De Schutter kwam meevaren en zei, hij heeft een blindedarmontsteking en moet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Op een brancard (eeij. ladder) werd hij bij ds. Kuin aan boord gebracht en naar de Cornelia Stichting vervoerd, alwaar de operatie plaats vond. Na een dag of 14 was hij weer, thuis, maar moest nog erg kalm aan doen. Met Hemelvaartsdag zou de Commissaris, de heer De Casimbrood, met zijn vrouw een nachtje naar het dorp

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1986 | | pagina 16