13 De watersnood van 1853. Honderd jaar vóór de watersnood, die nog in ieders geheugen staat gegrift en waar jon geren al veel over hebben gehoord, zijn er ook grote overstromingen in Noord-Brabant geweest. Toen bleven onze contreien welis waar voor wateroverlast gespaard. De ramp voltrok zich in de Langestraat en rond de Biesbosch; in Rotterdam werd de binrenstad onder water gezet 13) In een krant verscheen een uitvoerig ver slag van die tragische gebeurtenissen en daarin werd op een aangrijpende wijze de toestand in die dagen weergegeven. We gaan ons even verplaatsen in die tijd en nemen het verhaal van die watersnoodramp hier in zijn geheel op. WONDER OF VERSCHRIKLIJKE ORKAAN EN WATER VLOED, VOORGEVALLEN IN DEN NACHT OP DEN 25 EN 26 SEPTEMBER 1853 IN DE PROVINCIE NOORD BRABANT Wiens hart zou hier niet van een scheuren als men deze ongelukkige gebeurtenis leest of hoort lezen, alzoo zijn dan in den nacht tusschen den 25 en 26 j.l. in de langstraat onder water geschoten, alle polders tot Drune toe, bevattende eenige duizende bun ders, ter diepte van vier voeten. Hoornvee en paarden kwamen aan de dijken aanzwemmen en honderden zijn er in het wa ter verdronken, duizende bomen zijn ontwor teld de daken en schoorstee nen hebben veel geleden, vele voorwerpen van huisraad is opgevischt, in een woord de schade door de zen ramp veroorzaakt is onberekenbaar. Te Waalwijk na eene stormachtige nacht volgde een treurige morgen de wind woei

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 8