vele plaatsen werd geld ingezameld voor de noodlijdenden. Een collecte in Terheijden heeft toen 157)10 opgebracht, zoals de Bredasche Courant van 26 februari 1825 wist te melden (8) In 1853, en honderd jaar later in 1953, troffen orkanen en watervloeden grote delen van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Zeeland, gelegen in de Maas- en Scheldedel- ta, heeft doorgaans het meest te lijden ge had. De contouren van de Zeeuwse en Zuid- Hollandse eilanden veranderden voortdurend door het water dat geeft en neemt. Ook de grote rivieren hebben voor de nodige water overlast gezorgd. Dijkdoorbraken of zeer hoge waterstanden waren er steeds weer de oorzaak van dat grote gebieden blank kwamen te staan (9 In oorlogstijd werden bewust gebieden onder water gezet om zo de naderende vijand de pas af te snijden. Tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568 - 1648) b.v. is het verschei dene malen gebeurd dat de Zeggepolder, de Lage Vucht en de Haagse Beemden werden ge ïnundeerd, teneinde het de belegeraars zo onmogelijk te maken om de vestingstad Breda te bereiken. In de Oostenrijkse Successie oorlog (174 1 - 1748) heeft hetzelfde plaatsgevonden 10)En ook in de laatste wereldoorlog werd dat systeem nog op ruime schaal toegepast, maar gelukkig niet op Terheijdens grondgebied. In 1944 was er al wel een evacuatieplan opgesteld, maar dank zij een inventief Terheijdenaar is het si nister plan van de bezetter niet uitgevoerd (11). Alvorens de gebeurtenissen tijdens de be kende watersnood van 1953 op een rijtje te 8

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 6