6 Zoals uit het hierna volgend verhaal moge blijken, is watersnood een tragisch gebeu ren. Diepe sporen van ellende en angst blij ven achter bij diegenen die watersnood aan den lijve hebben ondervonden. En dat ontlokt hen nog steeds de uitspraak waarmee deze in leiding is begonnen.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 5