55 22. x Gem. Archief Breda, stencils Ministe rie van Waterstaat B76 nr. 24 Aanvulling en verbetering werd in dank verkegen van G.N. van den Bosch. 23. Vele gegevens over de Italiaanse ak- tie zijn geput uit enkele krantebe- richten, waaronder het Dagblad de Stem van 3 en 6 maart 1953. 24. Ir. L.J.P. Kupers: De gevolgen van de watersnood voor de landbouw in West- Brabant, in de extra uitgave van "Het Hollands Diep" (zie noot 17). 25. Vriendelijke mededeling van de heren J. Broeders (arch.) en A. Broekaart (gem.secr 26. Dagblad de Stem van vrijdag 6 febru ari 1953. 27. Veel gegevens voor de hoofdstukken III en IV zijn verkregen van A. Ma- rijnissen, J. Nieuwesteeg, J. van Op- dorp, C. Oprins en aangevuld met in formatie uit het gemeentearchief Ter hei jden.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 37