52 AANTEKENINGEN BRONVERMELDINGEN 1. In 1569 werd de "Zeedyck" oostelijk van De Laak genoemd. Zie: "Taxandria" 1907, blz. 285 en idem 1914, blz. 242. 2. h F.F.X. Cerutti: Middeleeuwse rechts bronnen van Stad en Heerlijkheid Bre da, deel I (1952), nr. 119, punt 2 (1324) k K.A.H.W. Leenders: Nieuw licht op Terheijdens historie, in jaarboek van de "Oranjeboom" 1974, blz. 19. 3. Archief Nassause Domeinraad, regest 803 en 804 (Algemeen Rijksarchief 's Gravenhage). 4. G.G. van der Hoeven: Geschiedenis van de vestig Breda (1868), blz. 211. 5. Gegevens over enkele overstromingen zijn door K. Leenders gepubliceerd in "De Vlasselt" nr. 9 (winter 1979) en in "Etten en de Turf", o.m. in het jaarboek van de "Oranjeboom" 1979-1980 op blz. 103. 6. Zie hiervoor o.m. T.E. van Goor: Be schrijving van Stadt en Lande van Breda (1744), blz. 357 en Pastoor G. C.A. Juten: Parochiën in het Bisdom Breda 1935). 7. Gem. Archief Breda, Register van no tulen van de Magistraat der Stad Bre da, nr. 71, folio 186 recto.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 36