48 HOOFDSTUK V Terheijden, aan en in het water, door: G.N. van den Bosch Toen op 10 december 1980 nabij Dintelsas de Vierlinghsluis als spuisluis in gebruik werd genomen zullen maar weinigen daarvan op de hoogte zijn geweest. En als men dat al wel was dan is het de vraag of betekenis en belang voor onze streek wel voldoende onderkend worden. Die vraag mag in Terheij den, grenzend aan de Mark, zeker gesteld worden. Maar al te gemakkelijk zijn we ge neigd te veronderstellen dat de schoonheid van de Mark en de ligging van Terheijden daaraan vanzelfsprekende zaken zijn. Niet temin kunnen we ons van de invloed van dat water, van het verwoestende soms, niet vol doende genoeg bewust zijn. Wanneer b.v. op een denkbeeldige ochtend plotseling alle Nederlanders hun vaderland zouden hebben verlaten, dan zou na verloop van korte tijd een groot deel van Nederland eenvoudig niet meer bestaan. Het zou van de kaart zijn gewist door water, zout en zoet. Vrijwel elk land ter wereld kan worden ont volkt, het land zelf blijft bestaan. De Sa hara b.v. is eens bevolkt geweest, maar droogte heeft het land onbewoonbaar ge maakt. Echter: niet onbegaanbaar, het is nog "land". Maar zeer belangrijke stukken van onze bodem kunnen alleen nog maar land zijn zolang er mensen wonen. In ons land kan dat alleen maar door er voor te zorgen dat we in ons onder de zeespiegel gelegen polderlandschap droge voeten houden als een eerste levensvoorwaarde. Elke dag weer moe ten we er voor vechten dat land land blijft

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 34