44 werd een collecte gehouden en er werd gul gegeven. In totaal kon bijna 6.000,aan het Fonds worden overgemaakt. In Breda en directe omgeving vonden voorts filmvoorstellingen plaats die door het Dag blad de Stem werden verzorgd en waarvan de opbrengst eveneens voor de slachtof fers bestemd was. Die film heette "De noodklok luidt" en was door een Bredase filmmaatschappij, in samenwerking met ge noemd dagblad, in West-Brabant opgenomen. De film liet beelden zien van de waters nood tijdens de eerste week van februari (26). Als dank voor de door de gemeente Vlaar- dingen verleende materiële hulp, die was voortgevloeid uit de adoptie, schonk Ter- heijden nadien een bijdrage in de aanschaf van een elektrisch uurwerk voor het nieuwe raadhuis van die stad. Op dat uurwerk kwam, als blijk van waardering, een afbeelding van de St. Antonius Abt-kerk in de golven en van het Terheijdens gemeentewapen (27).

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 32