42 "Sig. Antonio Pellizzari, Vicenza, Italio. Bij succesvolle ingebruikname van Italiaanse pompen brengt het Ge meentebestuur en bevolking van Terheijden aan de Directie en per soneel van Pellizzari hartgrondige dank voor spontane, prachtige en krachtige hulp bij strijd tegen het water en bij spoedige herwin ning van verdronken land. Van der Meulen Borgomastro. Dag en nacht hebben de pompen gedraaid. Binnen enkele weken was het karwei geklaard en kon de Zegge weer worden betreden. De Italianen vertrokken naar andere plaatsen, waaronder Nieuw-Vossemeerom de helpende hand te bieden. Geheel Terheijden was hen buitengewoon dankbaar. Te zelfder tijd zijn Nederlanders, in dienst van Werkspoor, bij De Laak in aktie geweest om daar het water te verwijderen, zoals de krant toen wist te melden (23) Overal had het zoute water zijn zilte spo ren nagelaten. Het zou nog enige jaren du ren eer de structuur van de landbouwgrond zich had hersteld (24). Onder degenen wiens landerijen door het zoute water voorlopig onbruikbaar waren ge worden, behoorden ook de boomkwekers. Alle jonge aanplant en de opstand op de kweke rijen moesten als verloren worden be schouwd. Maar voor hen kwam hulp vanuit Zuid-Holland. Terheijden, dat op het gebied van de boomkwekerij bekendheid geniet, kreeg spontaan allerlei pootgoed aangeboden

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 31