Wagenbergers bleven Cor is terecht De berichten die over V/agenberg in het Dagblad de Stem verschenen in die dagen, geven een indruk van de toestand aldaar. Deze mededelingen spreken dan ook voor zich. Een misverstand.... (donderdag 5 febr. Cor (donderdag 5 febr.) rUSTERMORGEN liet die burge- meester van Terheyden, d« heer v. d. Meulen, bekend ma ken, dat alle -woningen langs de Dorpsstraat te Wagenberg vrij J van water waren. Hij ried de ge- evacueerde bewoners aan zo spoe dig mogelijk terug te keren. Pol- li tiewagens -en kranten-bedrijven namen; de oproep over en spoe. dig stonden de honderden vluch telingen uit Wagen-berg klaar om te vertrekken^ In Concordia te Breda werd het I vervoer r geregeld, bussen gingen op pad om moeders en kinderen op te halen,; er was blijdschap om de spoedige terugkeer.... totdat het onverwachte bericht, dat de terugtocht niet doorging, via radio en telefoon werd bevestigd. De. teleurstelling1 stond natuurlijk op I de gezichten, af te lezen. De burgemeester van Zevenber gen achtte eveneens, in verband" met de ongunstige - weerberichten, terugkeer, van de inwoners zijner gemeente onmogelijk. I LIET WAS een vriendelijk, blond 'knaapje, zo rond de 11 jaar, te verlegen om brutaal te zijn. en te spontaan om beduusd te zijn. Het broekemanneke in een zwart matrozenpakje was vluchteling uit Wagenberg. In een Bredaas gezin met nog kleine kinderen, ver maakte hij zich best. Er was maar één schaduw: het jochie wist niet, waar zijn ouders of familieleden waren en omgekeerd was 't even- zo. Tot het radiobericht kwam: Cor was aan het spelen en hij werd: doof de rriicrofoonstem ten voeten uit getekend. Bij het noemen van Zijn naam Cor'' keek hij.op. Toen was de hereniging nog slechts eén zaak van een tiental minuten. 39

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 29