gebruik gemaakt. Nadat het water een beetje was gezakt, hebben zij en het Terheijdens Transportbedrijf Moerenhout een regelmatige verbinding met Wagenberg onderhouden alvo rens het openbaar vervoer weer was her steld De achtergebleven mensen assisteerden bij de hulpverlening. Met eigen bootjes werd al het vee opgehaald uit stallen en schuren van boerderijen, die door het water geïso leerd lagen. Ook het pontje van Schets, waarmee hoofdzakelijk boeren, al dan niet met hun vee, bij de tegenwoordige haven over de Mark werden gezet, was nu over de Laakdijk getrokken. Dit bewees goede dien sten, omdat het voor veetransport uitermate geschikt was. Het aldus opgehaalde vee bracht men samen op het plein van de meis jesschool in de Kerkstraat en op enkele droog gebleven stukken grond. Vandaar vond evacuatie plaats. Dieren die o.a. in prik keldraad verward waren geraakt, waren red deloos verloren en daarvoor kwam hulp veel al te laat. In totaal moesten 225 kadavers worden geborgen; onder dit getal zijn ook varkens en kippen begrepen. Het Maatschappelijk Werk kwam in die dagen handen te kort. De aangekomen evacués moes ten worden opgevangen; zij werden van warme koffie voorzien alvorens de vluchtreis werd voortgezet. De mensen die in Terheijden on derdak hadden gevonden, werden door de maatschappelijk werkster bezocht. Verschei dene gezinnen verbleven in het Patronaat, in een fabriek en zelfs op de zolder van de leerlooierij. Aan hen werden voedselpakket- 36

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 28