34 dus gevaar voor diefstal en plundering in het noodgebied. Terstond werden hiertegen de nodige maatregelen genomen. Zo mocht zich niemand, zonder een schriftelijke machtiging van de Burgemeester, binnen een afstand van 100 meter van het overstroomde gebied bevinden of in de buurt van leeg staande woningen komen. Op de wegen was dat gebied afgezet en aangeduid met een bord waarop de tekst: "Noodgebied- gemeente Ter- heijden" stond te lezen. Er werd tevens een avondklok ingesteld. Op Wagenberg was het tussen 20.00 en 6.30 uur verboden om op straat te komen; in Terheijden was dat na 22.00 uur niet meer geoorloofd. Men moest voorts afblijven van gevonden voorwerpen, die waren aangespoeld en alle bootjes moes ten aan de ketting blijven liggen. Toezicht op de naleving van al deze noodmaatregelen werd uitgeoefend door de plaatselijke poli tie, die voor dat doel versterking had ge kregen. Gevallen van plundering werden niet geconstateerd, aldus meldde Burgemeester Van der Me uien in zijn beknopt verslag om trent de watersnood.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 27