slagen door inmiddels gearriveerde solda ten. Uit de gedane peilingen kan worden afgele zen, dat dinsdag het water al 20 cm. was gezakt. Daags daarna stond het echter weer even hoog als in het begin. Daarna ging het gelukkig steeds verder omlaag. Op donderdag 5 februari konden de eerste gezinnen weer naar Langeweg terugkeren. Toen op zondagavond het sein was gegeven om Wagenberg te evacueren, gingen particulie ren en militairen de huizen langs om de be woners naar veiliger oorden te brengen. Ve le malen reden zij met verschrikte huisge zinnen naar Terheijden, vanwaar de B.B.A. voor verder vervoer zorgde. Toen later in de avond de weg tussen het "Wit Huis" en Terheijden al blank stond, werd er nog steeds gereden. Men moest in het donker zijn weg zoeken door één grote watervlakte. Nu stonden hier en daar wel wat struiken en verkeersborden, maar een duidelijke marke ring van de weg was er niet. Dat bracht na tuurlijk de nodige problemen met zich mee en leidde soms tot hachelijke situaties. Enkele auto's en een bus'raakten naast de weg en er zou zelfs een vrachtwagen met vee zijn gekanteld. In die autobus zaten een vijftigtal mensen. Door een groep militai ren van de Bredase Artillerieschool, onder leiding van Overste Laarhuis, zijn die men sen uit hun benarde positie bevrijd. Later zijn in de bermen langs de Moerdijkseweg paaltjes met vlaggetjes gezet. Als een langgerekt eiland lag de kern van Wagenberg rondom in het water, dat bijna tot aan de molen van Terheijden, aan de ene 31

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 25