24 Hoewel het water hier al aan het zakken was, stonden de tuintjes achter de huizen aan de Molenstraat en de Schapenbogert nog blank. Het water reikte om het dorp heen tot aan het Munnikenhof (FOTO: J.VAN DORTMOND). 25 Duidelijk is hier zichtbaar hoe sterk het water wel kan zijn. Dit huis aan de Molenstraat, even buiten de bebouwde kom, heeft zware schade opgelopen. Binnen heeft het water een hoogte bereikt van 90 cm

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 23