18 Een zware G.M.C. van liet Nederlandse leger rijdt hier Wagenberg uit (eigenlijk "af') in de richting van het "Wit Huis". Tot een honderdtal meters in de richting van het dorp stond het water nog op straat. Verderop werd het steeds dieper. 19 In dezelfde bocht is later door J.Willem- sen deze opname ge maakt, maar dan in tegenovergestelde richting. Ook hier heeft de kracht van het water duidelijk z'n sporen nagelaten.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 22