DE VLASSELT Geschiedenis van de gemeente Terheijden Uitgave: Heemkundekring "DE VLASSELT" VOORJAAR 1981 Nr. 10 Eerste herdruk: voorjaar 1993 DeHeemkundekringheeftten doel hel bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van eigen volk en streek, volksgebruiken en de natuur, alsmede stimulering van het behoud van historische waarden. Heemkunde is de kennis van land en volk in je eigen heem of woonplaats. Daar voel je je thuis en daar wil je dan ook graag meer over wetenDe vereniging Heemkundekring "De Vlasselt" helpt je daarbij. Als stimulering voor het behoud van historische waarden wordt "De Vlasselt-Prijs" toegekend. De Heemkundekring "De Vlasselt" is 'geboren' te Terheijden op 13 december 1977. Na een tijdje als Studiegroep te hebben gedraaid is op 10 april 1979 de vereniging officiëel opgericht. "DE VLASSELT" was in de middeleeuwen de benaming voor de Zegge- of Binnenpolder, als mede voor een gedeelte van de Schuivenoord. Met deze zeer oude naam werd dus een groot deel van de gemeente Terheijden aangeduid De kring verzamelt informatie over velerlei on derwerpen uit de historie van Terheijden, Wa genberg en Langeweg, in de ruimste zin des woords. Voor ons interessante privèstukken worden gaarne gecopiëerd. Ook oude foto's, (bid-) prentjes, tekeningen, enz., worden door ons gereproduceerd en in dit tijdschrift of in andere geschriften gepubliceerd LIDMAATSCHAP-ABONNEMENT: f25,-. U steunt daarmee het doel van de Heemkunde kring. U ontvangt het tijdschrift "De Vlasselt Geschie denis van de Gemeente Terheijden" en of "De Vlasselt en de natuur" met tenminste vier num mers per jaar. Bestuur: J. Bax, voorzitter Mw. E.Klijn - Berende, vice- voorzitster J. vanOpdorp, secretaris A. Kokke, penningmeester J. Nieuwesteeg HZwaan Jvan der Made, redactie Secretariaat Zuiddijk22 4771 RL Langeweg 01680-23117 Redactie: Geerakker32 4845 ES Wagenberg 01693 -2509 Contactadres Terheijden: Raadhuisstraat91 4844 AB Terheijden 01693-1209 Ereleden: W.A. Laarakker Jhr. L.E.D.S. van Bonning- hausentot Herinckhave H. Krijnen (H.K. Widam) Reeds verschenen boekjes: Zolang de voorraad strekt te bestellen bij Dhr. A.H. Kokke Penningmeester De Vlasselt Kerkstraat 28, 4845 ED Wagenberg. Vormgeving lay-out: J. van der Made

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 2