10 Panorama van het gebied achter de Postweg en in de Vogelstraat, toen nog helemaal Thijsseweg genoemd. Ook deze opname is gemaakt uit de kerktoren en geeft een goed beeld van de gel soleerde boerderijen. 11 Met het pontje van G. Schets (uiterst rechts) zijn veel dieren uit de Zonzeelsche Polder op Wagenberg gebracht. Hier de aankomst vooraan in de Vogelstraat. Het water heeft hier bijna tot aan de raamdorpels gestaan en ging enigszins met eb en vloed op en neer.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 18