6 In de huizen aan de Van Sciiendelstraat, die toen nog aan de Wagenfberg- sche)straat waren genummerd, is het wateral aan het zakken. Aan de fiets is goed te zien hoe diep het nog is. Hier heeft 41 cm gestaan. Op de achtergrond staat het zusterklooster "Maria Assumpta" in het Kerkstraatje. 7 De Wildestraat met de door de geëvacueerden verlaten huizen. Iets naar rechts wordt het hoger en daar lag de oostelijke watergrens

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 17