3 Een opname vanuit de Wagenbergse kerktoren. Ook bet, hier nog toekomstige, Van den Eisenplein stond geheel onder water. Op de voorgrond ziet u het plein van de meisjesschool, waar koeien uit de ondergelopen boerderijen waren samengebracht. De Wagen(bergsche)straat heeft een golvend niveau, wat blijkt uit de gemeten waterhoogten die variëerden van 25 tot 51 cm (zie kaartje op de middenpagina). Nagenoeg alle huizen daar hebben water binnengekregen, behalve enkele die hoger staan, zoals het huis in het midden van de foto.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 16