24 niet alleen zou blijven bij het opvangen en doorzenden van evacués uit noordelijk gele gen plaatsen. Het water kwam vanaf Zeven- bergschen Hoek en Zwaluwe steeds verder in onze richting. Omstreeks twee uur in de na middag bereikte het de spoorlijn Lage Zwa luwe - 's Hertogenbosch en het zocht zich een weg door de duikers in de spoordijk. Hoe ver zou het water wel komen? Men wist het niet. De hoogtekaarten van de gemeente waren namelijk elders; een architectenbu reau werkte aan een plan voor riolering en daar waren die kaarten! Direct kregen de ter beschikking staande chauffeurs de opdracht om de bewoners in het noordwestelijk gedeelte van Wagenberg en op de Noord (de Schuivenoordseweg en de Noordse Steenweg) te gaan waarschuwen voor het nu toch wel dreigende gevaar en hen aan te raden om zich gereed te gaan maken voor mogelijke evacuatie. Het bleken geen over bodige maatregelen te zijn geweest, want 's avonds omstreeks half negen was de toe stand dermate verergerd dat besloten moest worden tot algehele ontruiming van Wagen berg. Bij het vallen van de avond werd de verwar ring steeds groter. In de straten van Ter- heijden stouwden de mensen vee voort dat los rond liep. Vee afkomstig uit de eerder genoemde plaatsen, wat op eigen gelegenheid voor de natuurramp op de loop was. Op een gegeven ogenblik waren er twee koeien de trap van het gemeentehuis opgeklommen en liepen in de hal rond. Het vee werd zo veel mogelijk naar het Munnikenhof gestuurd, want men meende dat daar geen water zou ko men.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 14