baanden de natuurelementen zich een weg door de donkere nacht. Het water sloeg over hoger gelegen polderwegen heen en was niet meer te stuiten. De ene polder na de andere werd gevuld met zout water. In de dorpen stroomden straten en huizen vol en er werd in korte tijd enorm veel schade aangericht. En niet alleen materieel. Er waren mensen die uit hun bed rechtstreeks in het koude water stapten; anderen konden het niet meer navertellen. In enkele Zeeuwse dorpen vie len tijdens die nacht twee tot driehonderd doden Ruim 1800 mensen kwamen in totaal om; onge veer 200.000 ha. vruchtbaar land was over spoeld met zout en brak water; 100.000 men sen moesten worden geëvacueerd. Meer dan 47-300 huizen, boerderijen, scholen, enz. waren min of meer ernstig beschadigd, waar van 9.200 onherstelbaar. Verder bedroeg het aantal stuks verdronken vee meer dan 300.000! Epidemieën dreigden overal, voor al daar waar dat verdronken vee rond dreef (18). De kadavers moesten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hartverscheurende tafere len moeten zich hebben afgespeeld toen in Oude Tonge, één van de zwaarst getroffen gemeenten, meer dan 200 slachtoffers tege lijk werden begraven in een stuk dijk nabij de haven 19) Terheijden was de meest zuidoostelijke ge meente in het grote, door de watersnood ge troffen gebied. Hier viel één dode te be treuren. Ongeveer 2.000 ha., ofwel 4/5 deel van de gemeente, stond onder water, dat in circa 260 huizen was binnengedrongen. Toch verbleken laatstgenoemde cijfers 20

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 12