19 weer en bleef stijgen Bij het Fort "De Hel", vlakbij Willemstad, heeft naar alle waarschijnlijkheid de eer ste Brabantse dijk het begeven. De buiten dijk van de daarbij gelegen Sabinapolder volgde en binnen een kwartier was die pol der met water gevuld. De bewoners van de verspreid staande boerderijen werden volle dig verrast; de noodklok werd immers door de loeiende storm overstemd. In het westelijker gelegen Nieuw Vossemeer werden de mensen kort na drie uur in de morgen gealarmeerd, voor zover dat vanwege het noodweer althans mogelijk was. Tegen vieren kwam het water door de dijken en stroomde in grote golven op het dorp af. In amper een half uur had zich voor de bewo ners van deze plaats de ramp voltrokken; daarbij verloren 50 mensen het leven (16). Bij Moerdijk was het water intussen door de wederom opkomende vloed gestegen tot niet minder dan 4.10 m.+N.A.P. Een ongekende hoogte! (17) De gehele ramp had zich in enkele uren vol trokken. Ongeveer 45 procent van de dijken in het zuidwesten van ons land, die een to tale lengte hebben van zo'n 1100 km., werd bij ruim 60 doorbraken vernield. Door de werking van eb en vloed zouden vele gaten nog wijder en dieper uitschuren (17). Langs het gehele Volkerak en het Hollands Diep konden de dijken het opdringende water niet meer tegenhouden. Op vele plaatsen be gaven zij het en het kolkende water stroom de met grote kracht, begunstigd door de ontzaglijk harde wind, de polders van de Brabantse Westhoek in. Met enorme kracht

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 11