Een voorbeeld van dijkversterking in Puttershoek. De oude waterkering werd gevormd door een lage dijk met daarop een waterkerende muur. Nu wordt de waterkering gevormd door een zware dijk.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1978 | | pagina 15