v Overstroomd gebied in 1953 y +-t- t trtt-r+t- De jaartallen geven aan wanneer de zeegaten dicht zullen zijn

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1969 | | pagina 81