8. Wat doet het vee? Onder het vertellen hebben ze er geregeld naar geluisterd hoe de storm bonsde tegen het huis. 'Hij schijnt eerder heviger dan minder te worden', zegt moeder bezorgd. Vader draait de knop van het toestel om en op hetzelfde ogenblik stroomt het nieuws de kamer binnen. 'Boven het westelijk en noordelijk deel van de Noordzee woedt een zware storm tussen noordwest en noord. Hij breidt zich verder naar het zuiden en oosten uit en zal waarschijnlijk de hele nacht voortduren en nog in kracht toenemen. We ver wachten dan ook voor morgen guur weer met wisselende bewolking en nu en dan hagel- of sneeuwbuien, gepaard gaande met een krachtige tot stormachtige wind uit west en noordwest.' Daarna komen er nog meer berichten in verband met de storm. 'De hoofdcommissaris van politie van Rotterdam maakt bekend dat vanavond hoog water kan worden verwacht. Vlissingen meldt dat de loodsdienst voor alle schepen moest worden gestaakt bij een windkracht van acht a negen. Geleidelijk staken ook elders langs de kust de loodsen hun werk. Alle wachtposten zijn gewaarschuwd voor gevaarlijk hoog water.' 'Dat ziet er niet zo best uit', zegt moeder bezorgd. Maar vader stelt haar gerust. 'Dat zijn alleen maar voorzorgsmaatregelen, vrouw. Ze kunnen natuurlijk geen risico nemen. Maar dat wil niet zeggen dat er werkelijk gevaar is. Het is alleen maar uit voorzichtigheid. En laat hier en daar ook eens wat water over de dijk heen slaan en een stukje grasland onderlopen de dijk zal nimmer, nimmer falen bij water en geweld', vult Arjen glimlachend aan. 'Ja, praten jullie maar', zegt moeder. 'Ik hoor zelf wel hoe de storm tekeergaat en Daar is de stem van de radio-omroeper weer. 'Zoeven vernemen we dat het Britse schip Prinses Victoria in de buurt van de Engelse kust aan de grond is gelopen waarbij honderddrieëndertig opvarenden het leven verloren. Tussen Katwijk en Noordwijk strandde een kotter. Bij Schouwen zit een Fins schip aan de grond, bij Vlissingen een Belgisch schip. De sleepboot Schelde werd vanavond tegen zeven uur in de Nieuwe Waterweg op een strekdam geworpen en talrijke schepen voor onze kust verkeren in nood.' Daar worden ze allemaal een ogenblik stil van. Want dat het zó erg was had niemand gedacht. 43

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1969 | | pagina 45