omdat alle soldaten al aan boord waren en de hele landing tot op de minuut was geregeld, kónden ze niet langer wachten. En de Amerikaanse generaal Eisenhower die het bevel over alles had, besloot ten einde raad toch te varen, storm of geen storm. En nu komt de góede kant van dat verschrikkelijk slechte weer. Juist omdat het zo stormde dachten de Duitsers'Vandaag en vannacht komen de Amerikanen in geen geval. Ze kunnen gewoon niet komen, want de zee is veel te woest.' En ze letten niet zo goed op als ze anders deden. Daardoor werden ze volkomen verrast. De schepen landden, de soldaten sprongen van boord, tanks en vrachtwagens werden gelost, kanonnen vuurden, bommenwerpers lieten hun bommen vallen en langzaam maar zeker werden de Duitsers teruggedreven. Terug naar het noorden. Na enkele weken was Frankrijk bevrijd en kwam België aan de beurt. 'Nu zal het wel niet lang meer duren, of wij zullen ook gauw van onze tirannen verlost zijn', dachten de mensen hier. Maar dat viel lelijk tegen. Onze bevrijders kregen allerlei pech en zo duurde het veel langer dan we allemaal gedacht en gehoopt hadden. De Duitsers waren toch al moeilijk uit ons land te verdrijven omdat er zoveel rivieren, zeearmen en meren en plassen zijn. Bovendien hadden ze nog grote stukken land onder water gezet. En dan liep het tegen de winter waardoor het ook al veel natter werd.' 30

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1969 | | pagina 32