3. Een stad op een oerwoud 'En nu denk ik ineens aan het verhaal van die Amerikaan die met een vliegtuig op Schiphol aankwam. Hij was nog nooit in ons land geweest en dus nogal nieuws gierig, Want hij had er zoveel over gehoord en gelezen. Samen met de andere passagiers liep hij de vliegtuigtrap af en naar een van de hallen. Maar ineens zag hij ergens tegen de wand van de verkeerstoren een paar Engelse woorden staan. Aerodrome level 13 feet below sea level. Dat betekent: dit vliegveld ligt 13 voet - dat is ongeveer vier meter - beneden de zeespiegel. 'Vier meter lager dan de zeespiegel! Ik sta hier vier meter beneden het oppervlak van de zee! De zee die hier ook nog vlakbij is! dacht onze Amerikaan ge schrokken. Zijn gezicht vertrok en hij werd doodsbleek. Zijn knieën begonnen te knikken. 'Vier meter lager dan de zee!? Dat kan nooit goed gaan! Dan kan het land elk ogenblik overstromen en is het met mij gedaan!' dacht hij. En zonder zich nog een ogenblik te bedenken, rende hij in paniek naar een van de loketten in de vertrekhal. 'Vlug een ticket voor de eerste de beste terugreis naar Amerika!' riep hij. En hij voelde zich pas weer op zijn gemak toen hij weer hoog in de lucht hing en de kust van Nederland langzaam onder zich zag verdwijnen.' 'Is dat werkelijk echt gebeurd?' vraagt een meisje. 'Dat weet ik niet', zegt meester Wiebinga. 'Ik heb het ook maar horen vertellen. Maar het is wel tekenend voor de voorstelling die veel buitenlanders van ons land hebben. Ze kunnen zich gewoon niet voorstellen hoe het mogelijk is dat hier mil joenen mensen beneden de zeespiegel kunnen wonen zonder dat ze verdrinken. Jammer dat die angstige Amerikaan, als hij echt bestaan heeft, voor zijn vertrek nog niet eerst even naar Amsterdam is gegaan. Dan had hij nog meer vreemde dingen kunnen zien. Even 'buiten Schiphol had hij al schepen kunnen zien varen in kanalen die hoog boven het land liggen. De mensen van de spoorwegen zouden hem verteld kunnen hebben dat er spoorlijnen in het westen zijn die telkens zakken of rijzen naar gelang er op zee eb of vloed is. Hij zou gehoord hebben dat de zee nog elk jaar stijgt. En als diezelfde Amerikaan in Amsterdam of Rotterdam gekomen was en daar toevallig gezien had hoe men daar bouwt, zou hij nog veel meer verbaasd geweest zijn. Want als men daar iets gaat bouwen, beginnen ze niet met het graven van greppels om de fundamenten 15

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1969 | | pagina 17