41 Smile want het is weer OPRUIMING! BEVELAND KORT bin nsn uit fciPad 9 2 8 1 4 1 8 2 1 4 6 5 7 2 7 E B B E N M N 2 7 T T E R M P A E P E 6 R E I V P P G G S V 3 2 5 o E E O D M E A E E 3 v E E G K E V R P N M E R E L E E 5 WOONPLAZA PRIJSWOOROZOEKER SUDOKU >100 woonmerken 9.000m2 inspiratie persoonlijk woonadvies 43- ir Olie uit Zeeuwse walnoten Concert van Woord en Daad A G Lezing geboorte en universum Het zijn weer opruimlngsweken bij Binnenuit! Korting dus op prachtige fauteuils, bankstellen, bedden, matrassen, tafels, kasten, zitkamers, kledingkasten, accessoires en nog veel meer. De flink afgeprijsde showroommodellen toveren gegarandeerd een smile op uw gezicht. Kom snel langs bij Binnenuit Meubelen en Bedden Slapen en vraag onze adviseurs naar de bijzondere acties! BEROEP BRIDGE EBBEN EMPIRE ERHEEN ERVOOR GOKKER JAGER LEASE MAGIËR MISERE OERDOM OPGAVE SNOET VEGEN VERTE VRAGEN WEVER Fusie tussen RWS en SBOM Win een iPad mini 2 t.w.v. €299,- Sanders E R H Cursus voor mantelzorger s w N N I S O K E R O J B E R R R V J t O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 30 december 2015 7 oplossing: De prijswinnaars staan op www.puzzelsite.nl Druk- en zetfouten voorbehouden. Films bekijk je op het Retina display in een resolutie die viermaal groter is dan die van de iPad mini 1. Schouwersweg 7 Hemkenszand 0113 56 14 82 binnenuit.nl Puzzelboeken MIDDELBURG - Stichting I.S.I.S. organiseert een lezing getiteld ‘De esoterische kant van geboorte’. Deze vindt plaats op 6 januari. Zie uzelf als een bewoner van het universum. De lezing begint om 19.45 uur in De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 in Middelburg. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Toe gang gratis. Meer informa tie: www.stichtingisis.org of (0118) 643908 06 27234368. De lezing is ook via de Au- dio-Video-service verkrijg baar. Zingt. Zijn enthousiasme is altijd aanstekelijk en hij weet mensen de motiveren om te zingen. Van Vliet brengt deze avond zijn 50 leden tel lende koor New Voices uit Polsbroek mee. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist Marcel van de Ketterij. Hij wordt geassi- GOES - Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Mo numenten te Goes (SBOM) en woningcorporatie RWS partner in wonen fuseren per 1 januari 2016. Dat heb ben deze organisaties on langs besloten. De huurprij zen zullen niet wijzigen. In januari volgt nog een bijeen komst voor de huurders van SBOM. YERSEKE - Op 9 januari orga niseert het comité Woord Daad - Reimerswaal een ge varieerd nieuwsjaarsconcert in de Hervormde Kerk van Yerseke. De aanvang van dit concert is 19.30 uur en de entree bedraagt 2,50 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis. Aan dit concert werken enkele bekende mu sici mee. André van Vliet is aanwezig als pianist en diri gent. Hij is dirigent van ver schillende koren en bekend van het leiding geven aan GOES - Mantelzorgpunt Goes van Stichting Maatschappe- steerd door de bekende flui tiste Marjolein de Wit. Door een groot aantal sponsors is de toegangsprijs deze keer erg laag. Tijdens deze avond zal Kees Walhout een ap- pélwoord spreken, waarbij hij het werk van Woord en Daad zal belichten. Het zal voornamelijk gericht zijn op het vakonderwijs in India. Tijdens een samenzang is daarvoor een collecte. Zo doet u mee! Los de woordzoeker op. Zoek de gegeven woorden op in het veld met letters en streep ze door. De overgebleven letters vormen de oplossing. U kunt deze op de volgende manieren doorgeven: spreek uw oplos sing in door het volgende nummer te bellen: 0909*5010190 0.60 per gesprek) of door middel van een sms-bericht: WEEKA[spatie]oplossing naar 3553 0,60 per ontvangen bericht). Tarieven zijn excl. de gebruikelijke kosten. De sluitingsdatum is 4 januari 2016. stress, bewustwording van eigen functioneren en goed voor jezelf zorgen. Ook is er ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen. De cursus wordt gegeven op maandagmiddag van 13.30 to 15.30 uur. Cursusdata: 18 en 25 januari en maandag 1, 8,15 en 22 februari. Lokatie: SMWO, ’s-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Deelname is gratis. Aanmel ding tot en met 7 januari bij het Mantelzorgpunt Goes via 0113-277111. Voor vra gen: Ilse Olree. Indien u ver vangende zorg nodig heeft, dan proberen wij een oplos sing te bieden. W1 ua lijk Werk Welzijn Ooster- schelderegio (SMWO) start in januari 2016 de cursus ‘De zorg de baas’ voor man telzorgen. Deze is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulp behoevende persoon. In zes bijeenkomsten leert u hoe u de balans (weer) vindt tussen zorgen voor de ander en zorgen voor u zelf. De aandacht en hulpverle ning zijn meestal gericht op de zieke, maar in deze cur sus staat de mantelzorger centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn: gren zen stellen, steun vragen, in flesjes vari 100 ml of 250 ml. Als noten worden ge kraakt uit de schaal worden aangeleverd kost een flesje van 100 ml 3,00 euro en bij de noten aangeleverd in schaal kost 100 ml 4,25 euro. Er dient contant betaald te worden, want er is geen pi nautomaat aanwezig. Aanmelden vooraf is niet nodig, maar lees om teleur stellingen te voorkomen wel de instructies op de website goed na. Zie: www.land- schapsbeheerzeeland.nl Heinkenszand - Op zater dag 2 januari 2016 is het weer Zeeuwse Modeltrein ruilbeurs in Congres centrum De Stenge. Ook bijpassende modelauto’s en huisjes worden aangeboden. De openingstijden: 10.00 tot 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 1,50 euro voor vol wassenen en 0,50 euro voor kinderen. Marion Steenbakker en Janet Welleman houden alweer voor de derde keer hun tweedehands carnavalsbeurs. De beurs wordt gehouden in de Jeugdhoeve, Blikhoek 4,4453 BR ‘s Heerenhoek. De openingstijden zijn Vrijdag 8 januari van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 9 januari 2016 van 10.00 tot 12.00 uur. Marion en Janet geven graag meer informatie via 0113-562757 of steentjes@zeelandnet.nl Foto: Stock Wegener OVEZANDE - Stichting Land schapsbeheer Zeeland (SLZ) nodigt Zeeuwen uit om hun eigen oogst walnoten te la ten persen tot notenolie. De noten kunnen gedroogd in de schaal of gekraakt uit de schaal op zaterdag 9 ja nuari 2016 tussen 09.30 en 12.00 uur worden afgele verd bij boerderijterras De Witte Hoeve in Ovezande. Iedere particulier die aan de voorwaarden voldoet is van harte welkom. Koffie en no- ten/appelgebak staan klaar, maar er zijn ook appelwijn en warm appelsap met krui den te proeven. Daarnaast zijn er die ochtend demon straties en proeverijtjes met noten en er draait een film pje over het proces van noot tot olie. Per adres of eigenaar mag maximaal 50 kilo noten in schaal worden aangeboden. Voor grotere hoeveelheden is een persoonlijke afspraak nodig. De noten worden ge controleerd op schimmel en onzuiverheden. Gekraakt worden de noten geperst, middels koude persing, het programma Nederland waardoor de gezonde ome- ga-3 en omega-6 vetzuren behouden blijft. Dit in te genstelling tot geroosterde, warme persing. Vervolgens moet de olie een kleine maand bezinken, want ze wordt niet gefilterd. Na drie tot vier maanden wordt de notenolie afgevuld

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7