Zeeland over 50 jaar GERARD M CZAV: Lage kostprijs is goed voor boeren en consumenten De Zeelandbrug bestaat alweer vijftig jaar... Thema-expositie in het Erasmuspark Wenst al zijn relaties en bekenden een goed en gezond 2016! mits ssurantiën b.v. t r T VUURWERK W& VS VAN J>loHTE>ie Z-lfc. verhuizingen en meubelopslag Goes 0113-217531 www.gerardbouwense.nl Nieuwe prijzen huur cv-ketels vanaf 1 januari 2016 ien. Vooral als na doorvragen alle belemmeringen wegvallen. Huromunt @oes Inkoop Munten', Goud en Zilver Euromunt Goes Schuttershof 11 a Goes Tel: Q113-233676 www.euromuntgoes.eu 3= v 5 2 r 2 f S' De Bevelander woensdag 30 december 2015 3 1 'hamemt, Brouwerijweg 17 4424 CG Werneldinge T: 0113-621275 W: www.smitsassurantien.nl i 3 www.goesepolderexpressief.nl De K i be Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u kijken op www.DELTA.nl/cvketels Onderhoudsabonnementen De prijzen van onze onderhoudsabonnementen stijgen met 2,0%. Wilt u een onderhoudsabonnement op uw cv-ketel afsluiten? Onze huidige onderhoudsabonnementen zijn: cv-ketel BasisService (2-jaarlijks onderhoud) cv-ketel TotaalService (2-jaarlijks onderhoud) nen opstijgen. Of anders met een telepad. DELTA Comfort Service biedt u verschillende warmte-oplossingen om een behaaglijk klimaat in uw huis te creëren. Zo kunt u bij ons terecht voor onder andere de verhuur en het onderhoud van cv-ketels. Deze advertentie geeft een overzicht van de prijzen pet 1 januari 2016. Huur cv-ketels De maandelijkse huurprijzen voor cv-ketels stijgen met 0,6%. Wilt u een nieuwe cv-ketel inclusief slimme thermostaat huren? Onze huidige huurprijzen zijn: Remeha Tzerra Plus CW3 €25,95 Remeha Tzerra Plus CW4 €27,95 Remeha Tzerra Plus CW5 €29,95 De kinderen zijn nu echt aan het brainstormen en het Zeeland van de toekomst krijgt langzaamaan gestalte. O www.de-bevelander.nl verbindt Zeeuwen die de opening meemaakten, hebben hun provincie in die halve eeuw snel zien veranderen. De auto werd gemeengoed. Pontjes verdwenen, dammen, bruggen en tunnels kwamen ervoor in de plaats. Zaken als televisie en computer zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en begrippen als milieu verontreiniging en klimaatverandering deden hun intrede. Zou je voor de opening van de Zeelandbrug aan leerlingen ran de lageré school hebber! gevraagd ‘Hoe ziet Zeeland er over vijftig jaar uit? wat zou dan hun antwoord zijn geweest? Zouden zij hebben voorzien dat Zeeland zo snel zou veranderen van een gesloten maatschappij waar iedere ‘butendie- ker’ argwanend werd bekeken in één die mensen van over de hele wereld huisvest? Of dat de klederdracht bijna helemaal uit het straatbeeld zou verdwijnen ten faveure van de burgerdracht? Waarschijnlijk niet, maar hoe beantwoorden kinderen van nu diezelfde vraag? in "de Goese Polder. Inloop vanaf 19.00. De opening wordt muzikaal omlijst door onder andere Loes de Visser. Deze expositie duurt tot be gin maart, openingstijden van 10.00 tot 17.00. 8,10 11,15 GOES - In het Erasmuspark vanuit zowel publiek als de deelnemende kunstenaars. Mensen voelden zichaange- uit verschil- sproken, zeker omdat er ook een tekst bij gevraagd werd., wat een extra dimensie aan de kunstwerken gaf. Be zoekers zijn welkom op de opening op vrijdagavond 8 wordt een thema-expositie gehouden. Er doen achttien kunstenaars lende disciplines mee. Dit is het derde jaar dat Goese Polder Expressief een thema-expositie verzorgt. Afgelopen editie kwamen er veel enthousiaste reacties, januari, in bet Erasmuspark Fluisteren En, na deze allesomvattende conclusie kwam Esmeralda er bijna fluisterend mee, en maatschappelijk verant woord ondernemen. Telers investeren in kennis en innovatie om te voldoen aan de vraag en normen van de keten en consument op het gebied van voedselvei ligheid en - kwaliteit. Hier door zijn zij blijvend in staat een verantwoord, en gevari eerd voedselpakket van goe de kwaliteit te produceren. CZAV heeft de ambitie hier aan haar bijdrage te leveren door haar klanten en leden te ondersteunen met kennis, service en een scherpe kost prijs en blijft zich daarom ook in 2016 op deze thema’s richten. WEMELDINGE - De Coöpe ratieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV) kijkt terug op een boekjaar met recordvolumes in af zet. een lagere kostprijs en een mooi resultaat. Met 163 euro per ton betaalde CZAV ook' wederom de hoogste graanprijs. voelbaar en de akkerbouw kampte met extreem lage marktprijzen voor een aan tal producten. In dit moei lijke jaar is het dan ook goed vast te stellen dat CZAV erin geslaagd is een maximaal rendement terug te leggen bij de klant. maar alle kinderen waren het er direct mee eens: in het Zeeland van de toekomst zijn er geen arme mensen meer en wordt niemand ge discrimineerd. Een fijn 2016. Boycot Voor veel leden en klanten pakte seizoen 2014/2015 echter matig uit. De zeer lage melkprijzen legdeneen grote druk op de melkvee- sector. In de fruitteelt wa ren de negatieve gevolgen van de Russische boycot Bodem Kennis delên was, naast een lage kostprijs, ook dit jaar weer een speerpunt. In het “Jaar van de bodem” was er tijdens informatiebijeen komsten, veldactiviteiten en de jaarlijkse Open Dag veel aandacht voor bodemge- zondheid, duurzaamheid limroos in Krabbendijke hebben getekend hoe zij denken dat Zeeland er over 50 jaar uitziet. Nog niet rerkingen komen ze tot de leukste en origineelste plannen. Foto: Corrie Frederiks Zee-land Het resultaat is, de Neder landse volksaard zit er ken nelijk al jong in, een soort poldermodel: Een echt Zee-Land dat' grotendeels onderwater ligt met, daar waar nog land is, versterkte dijken, dorpen op palen en futuristische Bruggels. een toekomst met auto’s die kunnen vliegen en over water kunnen rijden. Met onderzeeërrondvaarten en gidsen die toeristen alle we tenswaardigheden vertellen over hun verdronken dorp Krabbendijke. Met daarbo ven drijvende huizen en drijvende hotels waarvan daan duikwedstrijden wor den gehouden. De energie komt van de zon, de maan, de wind en van tempera tuurverschillen. Oma’s wor den 135 jaar en bewegen zich voort met jetbacks en schoenen waarmee ze kun-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3