Erasmus Blij als krant op tijd de deur uit was Nu in de winkel, mét 1 korting! De knipoog van Erasmus weekkrant.nl/hh OUDE TIJDEN Week krant Boom scoort weer goed Kiri moet een werkstuk schrijven over Erasmus, maar ALLE INFORMATIE EN VERKOOPPUNTEN OP ‘Nee hoor. Zo lang de mensen over mij praten en over mij schrijven leef ik.’ ALLE BLADEN MOESTEN OP DIE ENE PERS GEDRUKT WORDEN Erasinus hangen. ‘Hé, Kiri,’ hoort ze opeens. ‘Kijk eens omhoog.’ ‘U bent Erasinus?’ vraagt ze verlegen. ‘Bent u niet dood?’ ze weet eigenlijk niets over hem. Als ze met haar klasgenoten in het museum is, ziet ze een portret van O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 30 december 2015 25 £J door Leon Janssens O www.boomcommunicatie. 8 '710114liÖ03171 KORTINGSBON i w v 1 Met bon Deel 9: Erasmus De knipoog van Erasmus Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 1 korting. Exclusiefbij Bruna en Primera. Deze bon is geldig t/in 02-01-2016 een hedendaagse drukkerij niet meer werken. Ander zijds weet een drukker van nu niets meer van het hand werk en de procedures van het toenmalige werk” vertelt Simon, “Op de computer maak ik nu mooi drukwerk de volgende morgen vroeg de kranten voor de dorpen te drukken. “Ik moest met een oudere drukker mee om met de bakfiets die pakken kranten naar de bussen op de Westwal, station N.S. en de bodes op het Kerkplein te brengen. Bij terugkomst heerste er na dagen kei hard werken een ontspan nen sfeer in de drukkerij. Simon Snoek: “"Het is nu niet meer uit te leggen hoeveel werk en vakmanschap er gemoeid was met het vervaardigen van drukwerk.” Foto: Leon Janssens Nog altijd De Bevelander Al meer dan zestig jaar valt De Bevelander bij u, onze lezers, op de mat. De afgelopen jaren waren we in handen van een Britse investeringsmaatschappij. Onze nieuwe broodheren per 1 januari, de bazen van De Pers groep, wonen gewoon weer aan De Schelde. als hobby voor mijn clubjes. Met een ongekend hoog aan tal lettertypen en corpsen, het wisselen van corps of kleur en het inpassen van tekeningen of foto’s, zijn de mogelijkheden eindeloos in vergelijking met toen.” GOES - In de nationale klant- tevredenheidsonderzoeken 2015 van Management Team en Fonk scoort het Zeeuwse bureau Boom Communicatie top 10-noteringen. Daarmee is het Goese Boom Commu nicatie het enige communi catiebureau in Nederland met een toppositie in beide onderzoeken. Voor het derde jaar op rij is Boom te vinden in de top tien van het onafhankelijke klanttevredenheidsonder- zoek van Management Team. De MT100 is de jaarlijkse ranglijst met de honderd beste adviesbureaus in Ne derland. Van de ruim 30.000 bedrijven in de branche, be kleedt Boom Communica tie in de MT100 de achtste positie. In de ranglijst van Fonk bezet het communica tiebureau uit Zeeland zelfs de derde plaats. Directeur Hans van den Boom is trots op de resulta- - ten: “Het is wederom een ge weldige eer om als Zeeuwse speler uit die tienduizenden bureaus gekozen te worden als één van de besten. Als twee toonaangevende, on afhankelijke onderzoeken je daar rangschikken, is dat een enorme waardering én een bewijs voor de kwali teit die we leveren. Wat ons helemaal trots maakt, is dat de onderzoeken zijn gedaan onder klanten. Zij slaan ons dus heel hoog aan en dat is toch waar je het voor doet.” bier. Dat bevatte minder al cohol.” Als de krant gedrukt was, werden de drukvor men uitgeslagen en werden alle letters en lijnen gedis tribueerd, zodat ze voor her gebruik gereed waren. “Het is nu niet meer uit te leggen hoeveel werk en vakman schap er gemoeid was met het vervaardigen van druk werk. Het zetwerk was gro tendeels handwerk. Alleen platte tekst werd uitbesteed aan een machinale loonzet- terij. Een typograaf met mijn opleiding en ervaring kan in de r Iedereen was blij dat het ons weer gelukt was om de krant op tijd de deur uit te hebben. Tegen Kerstmis en Pasen ontstonden er hecti sche toestanden, omdat de krant dan veel dikker was. Dat betekende niet alleen veel meer zetwerk, maar er was maar één pers die groot genoeg was om de krant te drukken. Alle bladen moes ten op die ene pers gedrukt worden. De losse bladen werden met de hand inge stoken en dan met de hand een slag gevouwen. Als dan vrijdagmiddag na twee da gen met overwerk en zelfs ’s- nachts doorwerken de krant klaar was, kregen we soms van de baas een flesje bier. Ik was in het begin te jong voor pils en kreeg donker GOES - “De Bevelander werd vel voor vel op een grote ci- linderpers gedrukt in een oplage van 16.000. Donder dagmiddag moest er begon nen worden met de schoon druk. Daarna de weerdruk en zo gauw de eerste vellen van de pers rolden, kon er met vouwen en insteken begonnen worden. De kran tenbezorgers stonden dan vaak al te wachten en hiel pen soms een handje.” Eind van de dag werd de krant in Goes bezorgd. ’s-Avonds werd er doorgewerkt om Op 15-jarige leeftijd begon Simon Snoek (81) in 1950 bij drukkerij v. d. Peijl in Goes waar de toen al enkele jaren bestaande De Bevelander werd gedrukt. “Ik leerde zetten, drukken en deed het loopwerk. Later ging ik één dag in de week naarde grafische school waar ik mijn diploma haalde" memoreert Simon. qLLAHDSE HEEB£)fi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 33