I Ik wilde naar mijn broer in Zweden, de mensensmokkelaars dachten daar anders over Ik k DIE SLECHTERIKEN VAN IS MAKEN HET VOOR MIJ ALS MOSLIM OOK MOEILIJK Akam Hoessein vluchtte 22 jaar geleden naar Nederland, Middelburgse schrijfster Mirjam Warta tekent nu zijn verhaal op y -A “V 2 L '■"2^ - flH O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 30 december 2015 23 l 1 3 is dat heel erg voor mensen.” Ook Akam heeft een droom: een zelfstandig Koerdistan. Of die droomt ooit gaat uit komen? Is het niet het lot of karma dat Akam Hoessein nu hier in Zeeland zit? “Zelf ben ik héél veel bezig met die vraag. Is het leven een lot en heb je daar geen in vloed op? Ik denk wel dat je invloed hebt. Akam heeft de keuze gehad om hier als een Akam Hoessein vluchtte 22 jaar geleden naar Nederland. Hij belandde uiteindelijk in Zeeland.Nu tekent de Middelburgse schrijfster Mijam Warta zijn verhaal op. over en lieten mij en een andere reisgenoot achter in een dorpje bij Assen. Ze zeiden: ‘Dit is Nederland.’ Maar wij kenden helemaal geen Nederland. Wel Hol land. We zochten gelijk een politiebureau op om te melden dat wij vluchtelin gen waren. Onderweg daar te tekenen? “Ik zoek altijd naar het verhaal achter de mens. Mijn drive is dan wel een beetje om mee te geven dat wat er ook in je leven is gebeurd, je uiteindelijk toch de keuze hebt om te bloeien. Dat je toch ondanks alles een mooie bloem kunt wor den. Dat trekt me zo aan in het verhaal van Akam.” Hoop en dromen, dat zijn thema’s die vaak terugko men in de verhalen die Mir jam optekent. “Ik heb in mijn leven ook momenten gehad dat ik dacht van nu weet ik het écht niet meer. Maar toch is er altijd ergens nog iets als een strohalm waar door je toch verder kunt en wil. Maar als die hoop er niet is en het komt niet, dan naartoe kwamen we enkele dingen tegen waarvan ik wist dat we in Holland wa ren. Ik was voetbalfan dus ook fan van Ruud Gullit en ineens - ik vergeet het nooit meer - zag ik een grote pos ter van hem!” Inmiddels helemaal inge- burgerd kijkt Akam met Keuze Wat was nu eigenlijk de re den voor Mirjam Warta om het verhaal van Akam op Mirjam Warta schreef eerder al het boek Onderweg, waarin ze verhalen optekende van mensen die een broer of zus in het verkeer hebben verloren. Foto's Stan Ross Vraag aan Mirjam Warta: Het verhaal van Akam vond u boekwaardigwanneer was dit punt? "Dat was op het moment toen ik aan het schrijven was aan een boek over dromen. Daar wilde ik verschillende verha len voor optekenen. Ik was een heel eind met zijn verhaal, toen Akam begon over een fietstocht kort nadat hij in Ne derland was. Ik dacht: ‘Wat een lef dat je dat dan gewoon doet in een vreemd land. Hier moeten we meer mee doen.’ zielige vluchteling te gaan lopen sippen. Maar hij heeft besloten: ik kan hier ook wat van maken, dit is een kans. In dat opzicht denk ik wel dat je invloed hebt op je leven. Maar of hij ooit terug kan naar Koerdistan? Ik geloof niet dat ik daar een erg hoopvolle toekomst voor hem zie. Ik heb wel hoop voor Akam, maar dan meer van dat hij hier blijft. Hij kan veel betekenen voor andere mensen in een vergelijkbare situatie. Ik denk dat hij een inspirerend voorbeeld kan zijn. Daarvoor hoeft hij niet naar zijn land, maar dat is nu nog wat hij natuurlijk héél graag wil. Ik zou het hem en anderen heel erg graag gunnen. Maar ik denk niet dat ze terug kunnen.” angst naar het huidige vluch telingenbeleid. “Waar ik mij enorm zorgen over maak en óók kan begrijpen dat men sen er angst voor hebben, is IS. Die heeft zelf aangekon- digd dat tussen al die vluch telingen ook IS-volgelingen zitten. Ik weet wat ik door hard werken bereikt heb. En die slechteriken maken het voor mij als moslim dan ook moeilijk. Maar als de Neder landse overheid mensen in zet met mensenkennis dan halen ze deze elementen er wel uit hoor”, klinkt het hoopvol. waardig aan die van vele vluchtelingen die anno 2015 op een zelfde manier naar Nederland zijn gekomen. Inspirerend en hoopgevend is de wijze hoe Akam Hoes sein zijn leven hier in Zee land - in Middelburg - heeft opgepakt. Zijn verhaal is opgetekend door de Middel burgse schrijfster Mirjam Warta. Warta is hard bezig aan haar boek over haar collega bij Jeudzorg: Akam Hoessein. Eerder schreef ze het boek Onderweg. Daarin tekende ze verhalen op van mensen die een broer of zus in het verkeer verloren hebben. En nu is dus het verhaal van Akam aan de beurt. Het is prettig met Akam Hoessein te praten op een bank thuis bij een goede kennis van hem. Op een zeer duidelijke manier door Stan Ross Si - Vanuit de media worden we overspoeld met artikelen en items over vluchtelingen. Maar soms springt één zo’n verhaal eruit en krijgt het vervolgens een ‘gezicht’. Het wordt meer dan een snelle voetnoot. Zo ook het verhaal van de Koerdische vluchte ling Akam Hoessein die 22 jaar geleden naar Nederland schetst hij een beeld van hoe vluchtelingen Nederland werden binnen ‘gerommeld’ door mensensmokkelaars. “Ik heb destijds ruim tien duizend dollar uitgegeven voordat ik hier kwam. Mijn doel was in eerste instantie niet Nederland. Ik wilde naar Zweden, omdat mijn broer daar woonde, dan had ik in elk geval een steun. Maar de mensensmokke laars dachten daar anders -Ts

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 31