Met elkaar voor elkaar I Middelbur tube |8 L11 K “Ïd-Snowboardbeurs GroenRuKO •ZINTERSPORT Jonge bomen alweer vernield BEVELAND een kindje? Zaterdag 2 Jan. Zondag 3 Jan. ft' betalen! Woonboulevard Mortiere 9:00 - T7:0Ó 12:00 -17:00 Anderhalve week geleden werden drie jonge boompjes geknakt. Eerder dit jaar sloe gen vandalen al twee keer toe en werden ruim twintig bomen vernield. Natuurmo numenten vraagt de buurt de komende tijd extra waak zaam te zijn. pelige activiteiten worden georganiseerd voor de wijk. Wat we nu gaan merken is dat de subsidies minder worden. De gemeente wil dat er een knip komt in de activiteiten en het beheer van het wijkgebouw. Dit wordt uit elkaar gehaald, in de dorpshuizen gebeurt dat al.” In de praktijk houdt dat in dat straks de organi sator van activiteiten in De Pit zelf subsidie aanvraagt en daarmee de huur van het wijkgebouw betaalt. www.buurthuisdepit.nl GOES - Stichting Buurtwerk Goes Zuid is in de race voor een Appeltje van Oranje: “Het tekent wat er hier ge beurt in buurthuis De Pit”, zegt voorzitter van de stich ting, Ellemijn van Waveren. “Al vele jaren is De Pit een plek waar groepen vrijwilli gers activiteiten kunnen or ganiseren. Voor jong en oud. Er is altijd veel voor de jeugd te doen., waarbij de vakan tieweek de jaarlijkse topper is voor ruim 240 kinderen met zo’n honderd vrijwilli gers. Er wordt ook gewerkt Een jaar geleden werden sa men met de inwoners van Kwadendamme ruim 120 bomen aangeplant op de Siguitsedijk. KWADENDAMME - Natuurmo numenten betreurt het ver nielen van enkele onlangs aangeplante jonge populie ren aan de Siguitsedijk. met kinderen én ouders van het AZC als vrijwilligers. Ook kinderen met een be perking zijn hier welkom, zij kunnen volop mee doen. Dit is uniek voor Zeeland.” Een sterke poot is de grote groep ouderen waar altijd veel voor te doen is. “Er is altijd wat te beleven, zeker als je ruimte zoekt om iets te doen”, weet Ellemijn, “Afge lopen zaterdag stond in het teken van de Kefstfair en volgend jaar is er weer een grote oranje Koningsdag. De kern is dat hier laagdrem- /Out ^At ev luft Daarom is na de kap snel overgegaan tot de aanplant van nieuwe jonge popu lieren.” De buurtbewoners omarmden de actie van Na tuurmonumenten en waren bereid ook de handen uit de mouwen te steken. Zo’n 25 inwoners hielpen Natuur monumenten met de aan plant van de bomen. “Voor de inwoners is het daarom ook extra zuur dat vanda len nu al voor de derde keer binnen een jaar tijd hebben toegeslagen.” Boswachter Rene Wink: “De oude bomen op de dijk zijn vorig jaar gerooid. Na de kap van de bomen heeft Natuurmonumenten de dijk in beheer gekregen en weer aangeplant. De inwoners hechten veel waarde aan de populieren op de dijk. U kunt met O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 30 december 2015 17 6 gratis advertentie Vernield Vorigjaar nog hielpen buurtbewoners met planten van deze bomen op de Siguitsedijk. Nu zijn er alweer een stel van gesloopt. Boswachter Rene Wink denkt dat het om ‘stoerdoenerij’ van uitgaanspubliek gaat. Omwonenden die iets gezien of gehoord hebben, kunnen mailen met de boswachter via r.wink@natuurmonumenten.nl Overigens: als de daders nou eens écht stoer willen zijn, komen ze helpen met het planten van nieuwe bomen. Foto:Marten van Dijl Middelburg/Goes Tel: 0118-625440 Goes - Middelburg - Vlissingen Tel: 0113-270860 - 0118-611741 - 0118-744017 Ellemijn van Waveren: “Er is hier altijd wat te beleven, zeker als je ruimte zoekt om iets te doen." Tekst en foto: Leon Janssens samen met je sportclub, je moeder of je c <»|fhKkporiMif ei - m^tk het verschil tfl Ijgl Igveo y Aanplant

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 25