6 7 4 3 9 6 7 6 5 1 2 4 2 3 7 5 4 9 3 8 5 8 5 4 2 6 4 9 I WINTER SALE s KERKELIJK LEVEN Profiteer vanaf 29 december van kortingen tot 50% op designmeubelen! Duinstraat 18a, Koudekerke telefoon: [0118] 55 55 60 www.woontrend.nl O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 30 december 2015 13 +1’ ds 11 Sudoku 39 85 Protestantse Barbesteinkerk A. J. de Waard, 14.00 uur lees- dienst; NISSE Protestantse Gemeente 10.00 uur; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 14.30 uur lees- dienst; Oudelande Hervormde Kerk 10.00 uur dienst; 0VEZANDE Rooms-Katholieke Kerkgenootschap Huis van Elia Vredeskerk geen opgave ontvangen; Evangelische Ge meente Rafaël (Lyceum) 10.00 uur kers Zeeland (Zeelandhallen) 10.30 uur dienst; Christelijke Geref Kerk Vrijgemaakt Ont- moetingskerk 9.30 en 16.30 uur; Rooms-katholieke kerk 18.00 uur Poolse eucharistie viering past S. Klim; ‘S-GRAVENPOLDER Protestantse Kerk 10.00 uur; Gereformeer de Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds S.W.Janse, 14.00 uur leesdienst; HANSWEERT meente 9.30 uur ds J. de Lan ge; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.00 uur ds G.J. Baan; samenkomst; DoorBre- KAPELLE Hervormde Gemeente 10.00 uur ds L.C.P. Deventer en dhr. P.C. Morée; Gerefor meerde Gemeente 10.00 en 16.30 uur; KATS Protestantse Gemeente- 9.30 uur pst H. Buijssen mmv Pius X; Rilland-Bath PKN 10.00 uur; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds C. Sonnevelt; SCHORE Hervormde gemeente dienst in Hansweert; WAARDE Hervormde Gemeen te 10.00; Gereformeerde Ge meente 9.30 uur ds D.W. Tui nier, 14.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds R.A.M. Visser; WEMELDINGE Protestantse Kerk 10.00 uur prop M. Riedijk; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br. J. vd Ende; WILHELMINADORP Protestantse Gemeente 10.00 uur; WISSENKERKE Protestantse Kerk 9.30 ds R. den Hertog; WOLPHAARTSDIJK Protestantse Gemeente 10.00 uur ds C.A. van Eek; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.00 uur ds G. Hoogerland, 14.00 uur ds C. van krimpen; YERSEKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds C. Baggerman; Hervormde Ge meente Rehoboth 9.00 uur ds A. Beider en 17.00 uur ds M.A. Post; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C. van Krimpen en 14.00 uur leesdienst; Gere formeerde Kerk 9.30 ds H.P. de Goede en 14.30 ds G. de Lang. Rooms-Katho- lieke Kerk 11.00 uur E. Born- hijm mmv van Gem koor; Hervormde gemeente lO.uuf ds A.C. den Hollander; 'S-HEER ABTSKERKE Protestant se Gemeente 10.00 uur ds E. Rietveld; 'S-HEER ARENDSKERKE Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst; Vergadering van Gelovigen Hr. Arendshuis 10.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk geen dienst; 'S-HEERENHOEK Rooms-Katho- lieke Kerk 9.00 uur past. F. van Hees mmv dameskoor; 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Pro testantse Gemeente 10.00 uur ds M. Staudt; HEINKENSZAND Gemeente 10.00 uur; Rooms Katholieke Kerk 9.00 uur liturgiegroep mmv Herenkoor; HOEDEKENSKERKE Protestantse Gemeente 10.00 uur oude- jaarsdienst ds D. Timmers- Huigens; Gereformeerde Ge meente 10.00 en 14.30 uur; KAMPERLAND Protestantse Ge- dienst in Wissenkerke; KATTENDIJKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur; KLOETINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds J.H. de Koe; KORTGENE Protestantse Ge meente dienst in Wissenker ke; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds C.J. Meeuse; KRABBENDIJKE Protestantse Gemeente 9.30 uur; Hervorm de Gemeente 9.30 en 18.00 uur; Gereformeerde Kerk 9.30 leesdienst en 14.30 uur ds D. Westerneng; Gereformeerde Gemeente 9.30, 18.00 uur ds C. Sonnevelt en 14.00 uur leesdienst; KRUININGEN Protestantse Ge meente 10.00 uur dhr H. ten Klooster; Hersteld Hervormde kerk 9.30 en 18.30 uur ds G. Kater; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.00 uur ds G. Bredeweg en 14.00 uur G. Hoogerland; KWADENDAMME Rooms-Ka- tholieke Kerk 10.45 uur H. Buijssen, eucharistieviering mmv Singing Voices; LEWEDORP Protestantse Kerk 10.30 uur dienst; Rooms-Ka- tholieke Kerk 10.30 uur T. Brooijmans mmv Con Dios; NIEUWDORP Protestantse Kerk 10.00 Gereformeerde Ge meente 9.30, enl8.30 uur ds

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13