fel KERKELIJK LEV hm Donderdag 31 december Oudjaarsdag Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag 'WW Zaterdag 2 en zondag 3 januari Ia KOM OOK VERDER. GA NAAR DEONDERNEMER.NL Schrijf je in en ontvang gratis het Magazine. DE ONDERNEMER KOMT VERDER MET @ndernemer MAGAZINE I PLATFORM I EVENTS I i* O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 30 december 2015 12 Protestantse Foto: Leendert Verkerke BIEZELINGE Christelijke Ge reformeerde Kerk lO.OOu ds A.G.M. Weststrate; BAARLAND Protestantse Kerk 19.00u ds D. Westerneng; BATH Vrije Evangelische Ge meente lO.OOu br. Dronkers; BIEZELINGE Christelijke Ge reformeerde Kerk 19.3Ou ds A.G.M. Weststrate; BORSSELE Gereformeerde Ge meente 16-OOu ds G. Brede- weg; COLIJNSPLAAT 19.00U Protestantse ds A. Het Seniorenorkest Zeeland geeft op vrijdag 15 januari een Nieuwjaarsconcert. Dat doen de musici in het Heer Hendrikhuis aan de Te Werfstraat 18,4472 AN in 's-HeerHendrikskinderen. Er wordt een zeer gevarieerd programma gepresenteerd. Het concert begint om 14.30 uur, de zaal is open vanaf 14.00 uur en de toegang is gratis. se gemeente 19.00u ds C.A. van Eek; YERSEKE Nederlandse Her vormde Kerk 18.30u ds C. Baggerman; Hervormde Ge meente Rehoboth 18.30u ds A. L. Molenaar; Vrije Evan gelische Gemeente 18.30u ds B. Kooijstra; Gereformeerde Gemeente 18.00u ds C. van Krimpen; Gereformeerde Kerk 18.30u ds K.W. Kakes. BORSSELE Gereformeerde Ge meente 9.30u leesdienst; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.30u ds Ka mermens; Rooms-Katho- lieke kerk H. Maria Magda lena ll.OOu past. H. Buijssen mmv herenkoor; Gerefor meerde Gemeente 9.30u ds CJ. Meeuse; Christelijke Ge reformeerde Kerk lO.OOu ds J.G. Schenau; ‘S-GRAVENPOLDER Gerefor meerde Gemeente 19.00u ds S.W. Janse; HEINKENSZAND Rooms-Ka- tholieke Kerk 9.00 uur H. Buijssen mmv dameskoor; KAMPERLAND Geref Gemeen te lO.OOu leesdienst; BAARLAND Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dienst; Protestantse Kerk 10.00 uur; BATH Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur BIEZELINGE Chr Gereformeer de Kerk 10.00 en 17.00 uur ds H. de Graaf; Protestantse Gemeente 10.00 uur en 17.00 uur BORSSELE Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gerefor meerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst; COLIJNSPLAAT Protestantse Gemeente 10.00 uur ds A. Spaans; DRIEWEGEN Kerk 10.00 uur; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.00 uur ds Job- sen, Bethelkerk 18.30 uur ds Kamermans; VEG Bethel kerk 10.00 uur ds G.R.P. vd Wetering en 18.30 uur ds R. Kamermans; Ter Valcke 10.00 uur; Hervormde ge meente De Levensbron geen opgave ontvangen; Rooms- Katholieke kerk H. Maria Magdalena 11.00 uur E van Hees, eucharistieviering mmv Herenkoor; ADRZ RK 10.00 uur E. Bornhijm; Doopsgezinde Gemeente/ Vrijzinnig Hervormden geen dienst; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds CJ. Meeuse en 14.00 uur leesdienst; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur kand P.A.C.Boom; Gereformeerde Kerk Neder land (Calvijn College) 9.30 en 16.30 uur; Leger des Heils 10.00 uur Maj. Van Vuuren; meerde Gemeente 18.30u ds C. Harinck; KATS Protestantse Gemeente 19.00u ds R. den Hertog; KLOETINGE Protestantse Kerk lO.OOu drs G. Berrevoets; KORTGENE Gereformeerde Gemeente 16.00u ds C.J. Meeuse; KRABBENDIJKE Protestantse Gemeente 19.00u ds W. Lol- kema; Hervormde Gemeen te 19.00u ds S.A. Doolaard; Gereformeerde Gemeente 19.00u ds C. Sonnevelt; KRUININGEN Hersteld Her vormde kerk 19.30u ds C.J.P. van der Bas; Gereformeerde Gemeente 19.00u ds G. Bre- deweg; KWADENDAMME Rooms-Ka- tholieke Kerk 19.00u past. W. Hacking mmv St Caeci- lia; NIEUWDORP Gereformeerde Gemeente 19.00u ds A.J. de Waard; NISSE Gereformeerde Ge meente 16.00u ds C. Son nevelt; OVEZANDE Rooms-Katho- lieke 19.00u past. T. Brooij- mans mmv Oal In, jongeren dienst; RILLAND-BATH PKN lO.OOu ds W. Lolkema; Gereformeerde Gemeente 16.30u ds D.W. Tuinier; WAARDE Hervormde Ge meente 19.00u ds S. Dierx; Gereformeerde Gemeente 19.00u ds D.W. Tuinier; WEMELDINGE Protestantse Kerk 19.30u ds A.J. den Hol lander; Vrije Evangelische Gemeente 19.00u br. J. van den Ende; WOLPHAARTSDIJK Protestant- Gemeente Spaans; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 19.30u ds Ka mermans; VEG Bethelkerk 19.00u ds Vd. Wetering; Gereformeerde Gemeente 19.00u ds C.J. Meeuse; Chris telijke Gereformeerde Kerk 19.30u ds J.G. Schenau; ‘S-GRAVENPOLDER Gerefor meerde Gemeente 19.00u ds S.W. Janse; ’S-HEERENHOEK Rooms-Ka- tholieke Kerk 19.00u past. E. Bornhijm, samenzang en blaaskapel; HEINKENSZAND Protestantse Gemeente Dorpskerk 19.30u mevr. M. Meulensteen; HOEDEKENSKERKE Gerefor meerde Gemeente 16.00u ds A.J. De Waard; KAMPERLAND Protestantse Gemeente 19.00u de J. de Lange; Gereformeerde Ge meente 15.30u ds S.W. Jan se; KAPELLE Nederlandse Her vormde Kerk 19.30u ds L.C.P. Deventer; Gerefor- KAPELLE Gereformeerde Gemeente lO.OOu ds C. Ha rinck; NIEUWDORP Gereformeerde Gemeente 9.30u ds A.J. de Waard; NISSE Gereformeerde Ge meente 9.30 leesdienst; RILLAND-BATH Gereformeer de Gemeente 9.30u dienst; WAARDE Gereformeerde Ge meente 19.00u ds D.W. Tui nier; YERSEKE Hervormde Ge meente Rehoboth lO.OOu ds A.L. Molenaar; Vrije Evan gelische Gemeente lO.OOu kerkenraad; Gereformeerde Gemeente 9.30u ds C. van Krimpen. omano Groffen heeft het bakkersvak van huis uit meegekregen. Nadat hi j de zaak in Bergen op Zoom overnam 1 Ivan zijn vader is Romano een echte ondernemer geworden. “Niet met de kop in de kuip”, waarschuwt Romano. “Je kan wel blijven staren naar het deeg in de kuip, maar als je om je heen kijkt vind je kansen.” Romano liet zich inspireren door de foodtruck. Hieruit is de Koekenbakker On four ontslaan. Een bakkerij op wielen. Tussen het ondernemen door leest hij graag De Ondernemer. Hij wordt vooral blij van de succesverhalen. Dat gunt hij elke ondernemer. O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 12