LX '8 ft Auto Kievit Laatje inspireren tijdens^' Salon de Promotion bij AutoKievit t I ff KERKELIJK LEVE Extra voordeel tot €3.500,-* bovenop je inruilwaarde o 3 11 X ii f1 i van 17 december 2015 t/m 3 januari 2016 k e I w*» r 1 Zaterdag 19 en zondag 20 december Bergen op Zoom Abraham de Haanstraat 9-11tel. (0164) 23 69 52 Goes Anthony Fokkerstraat 77, tel. (0113) 74 57 20 Hellevoetsluis De Sprong 2, tel. (0181) 32 05 55 Zierikzee Grevelingenstraat 1-3, tel. (0111) 41 25 29 TWb» t-, 1 ExJfc ii 1 RENAULT aX-.n *1»! H v u O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 16 december 2015 41 9 1 I w't CAPTUR dk. Het vieren van “a festival of lessons and carols” is een Engelse traditie die in Zeeland levend gehouden wordt door het vocaal ensemble Musica Cordis. Ook is er ruimte voor samenzang met Rien Balkenende aan het orgel. De bijeenkomsten zijn zondag 20 december in de Geerteskerk te Kloetinge en woensdag 23 december in de H. Blasiuskerk te Heinkenszand, beide keren vanaf 20.00 uur, kerk open om 19.30, toegang is gratis, www.musicacordis.nl 7 3.500,- Extra voordeel is gebaseerd op de Scénic Energy TCe 115 Limited. Actieperiode Salon de Promotion loopt van 17 december 2015 t/m 3 januari 2016. Bepalend is de datum waarop de aankooporder bij Renault Nederland binnenkomt. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. De vermelde extra inrullwaarde is inclusief btw en alleen geldig voor particuliere klantorders. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl. Renault adviseert www.autokievit.nl □03 - 1 I I Passion for life BAARLAND Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur dienst; Protestantse Kerk 10.00 uur ds D. Westerneng; BATH Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur ds Veldhuij- sen; BIEZELINGE Christelijke Gere formeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds A.G.M. Weststrate; Pro testantse Gemeente 10.00 uur ds M. de Vries; BORSSELE Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Geref. Gem.9.30 en 18.00 uur ds M. Karens en 14.00 uur leesdienst; COLIJNSPLAAT Protestantse Ge meente 10.00 uur dhr. Capel; DRIEWEGEN Protestantse Kerk 10.00 uur ds M.T. Reichmann; ELLEWOUTSDIJK t Kerkje van Ellesdiek geen Oecumenische bijeenkomst; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.00 uur ds Jobsen; PKN Grote Kerk 17.00 uur ds Van der Linden, vesper; VEG Bethelkerk 10.00 uur (HA) ds G. R.P. v.d. Wetering en 18.30 uur dhr. D.C. Gorsse; Ter Valcke 10.00 uur; Ziekenhuis ADRZ 10.00 uur ds A.A.R. Kamer- mans; Hervormde gemeente De Levensbron 10.00 uur ds E. Ver sluis en 17.00 uur ds G.D. Kamp huis; Rooms-Katholieke kerk H. Maria Magdalena za. 19.00 uur past. J Heezemans m.m.v. l’Esprit en zo. 11.00 uur past. H. Buijssen m.m.v. l’Esprit; Doops gezinde Gemeente/Vrijzinnig Hervormden geen dienst; Ge vormde Kerk 10.00 uur dhr. A.P. Cammeraat; KLOETINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds A.C. den Hollan der; KORTGENE Protestantse Ge meente 11.00 uur ds De Weerd; Geref. Gem.14.30 uur ds C. Son ne velt; KR ABBENDIJKE Protestantse Ge meente 9.30 uur mevr. N. Rog geband; Hervormde Gemeente 9.30 uur (HD) ds S.A. Doolaard en 18.00 uur ds H.J. Catsburg; Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds F. van Vliet en 14.30 uur dr G. den Hartogh; Geref. Gem.9.30 en 18.00 uur (HD) ds C. Sonne- velt en 14.00 uur leesdienst; KRUININGEN Protestantse Ge- ds A.J. de Waard en 14.00 uur leesdienst; NISSE Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Rietveld; Geref. Gem.9.30 en 14.30 uur lees dienst; OUDELANDE Hervormde Kerk 10.00 uur mevr. E. Reijnhoudt; OVEZANDE Rooms-Katholieke Kerk za. 16.30 kerststallentocht en zo. 9.30 past. H. Buijssen m.m.v. Pius X; RILLAND-BATH PKN 10.00 uur dienst; Geref. Gem.9.30 en 18.30 uur ds A.J. Gunst en 14.00 uur leesdienst; SCHORE Hervormde gemeente dienst in Hansweert; WAARDE Hervormde Gemeente 10.00 uur ds S. Dierx; Geref. Gem.9.30 uur en 18.30 uur ds 'S. W. Janse en 14.30 uur lees dienst; x» WEMELDINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds A.P. van der Maas; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds A.G. Tulling; WILHELMINADORP Protes tantse Gemeente 10.00 uur dhr. Bimmel; WISSENKERKE Protestantse Kerk 9.30 uur ds B. Hovinga; WOLPHAARTSDIJK Protes tantse gemeente 10.00 uur ds C.A. van Eek; Geref. Gem.9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; YERSEKE Nederlands Her- vormde Kerk 10.00 uur ds w. Lolkema en 17.00 uur kinder kerstviering; Hervormde Ge meente Rehoboth 9.30 uur ds A.L. Molenaar en 17.00 uur ds J.C. de Groot; Vrije Evangeli sche Gemeente 10.00 uur br. L. Lo ken 16.00 uur ds Kooistra, gemeente kerstfeest; Geref. Gem.9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Gereformeerde Kerk 9.30 ds J. Reehorst en 14.30 kerstviering met de kin- dernevendienst. reformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur dienst; Geref. Gem.9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Christelijke Gere formeerde Kerk 10:00 uur ds J.G. Schenau en 17.00 uur ds H. Peet; Gereformeerde Kerk Ne derland (Calvijn College) 9.30 en 16.30 uur; Leger des Heils 10.00 uur maj. Van Vuuren; Kerkgenootschap Huis van Elia Vredeskerk 13.30 uur dhr. L. Maat; Evangelische Gemeente Rafaël (Lyceum) 10.00 uur sa menkomst; DoorBrekers Zee land (Zeelandhallen Bowlland) 10.30 uur dienst; ‘S-GRAVENPOLDER Protestantse Kerk 10.00 uur ds D. Smink; Ge ref. Gem.9.30 en 18.00 uur ds D.W. Tuinier en 14.00 uur lees dienst; HANSWEERT Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur past. E van Hees m.m.v. gemengd koor en 19.00 uur past. W. Hacking, kerstsa- menzang m.m.v. RK-kerk can- torij, RK gemengd zangkoor en Muziekvereniging Schel- degalm; Hervormde gemeente 10.00 uur mevr. G. Rijke; ’S-HEER ABTSKERKE Protestant se Gemeente geen dienst; ’S-HEER ARENDSKERKE Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst; Vergadering van Gelovigen Hr. 'Arendshuis 10.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk geen viering; 'S-HEERENHOEK Rooms-Katho lieke Kerk 9.00 uur past. J. Hee zemans, samenzang; 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Protestantse Gemeente 10.00 uur ds M. Staudt; HEINKENSZAND Protestantse Gemeente Barbesteinkerk 10.00 uur mevr. M. Meulen- ,11. hllVw A 4 v -r steen; Rooms-Katholieke Kerk za. 19.00 uur past. W. Hacking m.m.v. dameskoor en zo. 9.00 uur past. F. van Hees m.m.v. he renkoor; HOEDEKENSKERKE Protes tantse Gemeente 10.00 uur ds J. Sminck; Geref. Gem.10.00 en 14.30 uur dienst; KAMPERLAND Protestantse Gemeente 9.30 uur ds B. Krie- kaard; Geref. Gem.10.00 en 14.30 uur leesdienst; KAPELLE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds L.C.P. Devente; Geref. Gem.10.00 en 16.30 uur leesdienst; KATS Protestantse Gemeente dienst in Wissenkerke; KATTENDIJKE Nederlandse Her- meente Johanneskerk 10.00 uur dhr. H. ten Klooster; Hersteld Hervormde kerk 9.30 uur (HA) en 18.30 uur ds C.J.P. van der Bas; Geref. Gem.9.30 en 18.00 uur ds G. Bredeweg en 14.00 uur leesdienst; KWADENDAMME Rooms-Ka tholieke Kerk za. 11.00 uur past. H. Buijssen, kerstviering m.m.v. Senioren, De Burch ten zo. 10.45 uur liturgiegroepm.m.v. St. Caecilia; LEWEDORP Protestantse Kerk 10.30 uur dienst; Rooms-Ka tholieke Kerk 10.30 uur past. J. Heezemans m.m.v. Eligius; NIEUWD0RP Protestantse Kerk 10.00 uur mr. J. Wouters; Geref. Gem.9.30 uur (HD) en 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 41