Het nieuwe genieten KEUKENSTUDIO De keuken is de plaats waar we de meeste tijd doorbrengen 9 I Waarom een keuken bij SSK kopen: "Naarmate ons dagelijkse leven sneller wordt. hebben we meer en meer behoefte aan eenvoud" “De keuken als een plek om te onthaasten" o n Kloosterweg 6 Kapelle Tel. 0113-33 00 04 www.ssk-keuke De espressomachine die automa tisch bonen bestelt bij uw favo riete webshop. De koelkast die zelf recepten voorstelt. Dergelijke technische snufjes zijn allang geen toekomstmuziek meer. De volautomatische digitale keuken is een feit. Op het eerste gezicht een prima evolutie, waarbij intel ligente keukentoestellen ons het nodige werk uit handen nemen. We komen tegenwoordig immers allemaal tijd tekort. En toch... Naarmate ons dage lijkse leven steeds sneller en vir- tueler wordt, hebben we blijkbaar meer en meer behoefte aan rust en eenvoud. Veel fabrikanten zien de keuken daarom opnieuw als een plek waar emoties centraal moeten staan. De keuken als cre- smaak van eerlijke ingrediënten zoveel mogelijk te bewaren. Verse groenten of een heerlijk stukje kwaliteitsvlees mogen niet overdreven worden gekruid, maar moeten zo worden bereid dat de natuurlijke smaak behouden blijft. atieve omgeving om eigenhandig gerechten te creëren en aan zelf ontplooiing te doen. Wat heb je eigenlijk nodig in zo’n keuken? Scherp gesteld: een waterkraan, een kookfornuis en een plek om eten te bereiden. De kookplaats is door de eeuwen heen weliswaar sterk veranderd maar het oeroude verlangen naar de warme haard is gebleven. Zelfs een geraffineerde designkeuken oefent een magi sche aantrekkingskracht uit op de bewoners. Uit talloze onderzoeken is geble ken dat de keuken de plaats is waar we de meeste tijd doorbren gen, elkaar ontmoeten en met De magnetron die via de mobiele telefoon vanaf kantoor kan worden inge schakeld. Hoe handig al deze keuken snufjes ook zijn, toch verlangen we in de eerste plaats naar rust en ontspanning. Heel wat fabrikanten spelen in op deze trend door keukens te ontwerpen waarin het emo tionele centraal staat. Ook in het keukendesign is een duidelijke trend merkbaar naar meer natuurlijke materialen en dan vooral hout. Geen enkel ander materiaal is immers zo oogstre lend en aangenaam als hout. Een houten werkblad voelt warm en ongelofelijk zacht aan. Vooral als het hout niet gelakt is en onbe handeld blijft, zodat het door de jaren heen een mooie patina en paar gebruikssporen krijgt. Hout wordt ook in toenemende mate als vloerbedekking gebruikt in de keuken. Een houten vloer zorgt immers voor lekker warme voe ten en is ontzettend aangenaam. Geen andere vloerbedekkina Nederlands fabricaat Unieke eigen service Persoonlijk advies Uitstekende garantie Duidelijke informatie Eigen montageafdeling Heldere afspraken Realistisch foto-ontwerp Korte lijnen Alles in één hand! Uitsluitend topkwaliteit CBWerkend Wie in onze hoogtechnologische wereld op zoek is naar houvast, zal deze vast en zeker vinden in een keuken die teruggrijpt naar regelt het binnenklimaat zo goed en biedt zoveel comfort. haasten, waar emotioneel genie ten voorop staat. Openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.30 tot 17.30 uur Vrijdag 09.30 tot 21.00 uur (koopavond) Zaterdag 09.30 tot 16.00 uur industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ niet langer een noodzakelijk kwaad maar een aangenaam en sociaal gebeuren. Het ontwerp wordt hierbij teruggebracht tot de pure essentie. De nadruk ligt op het nastreven van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit streven sluit perfect aan bij de haar roots. Een keuken om te ont- trend in de hedendaagse ster renkeukens om de authentieke BIJ SSK..

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 34