I 1 Uw kostbaarheden zijn goud waard! k l I goudwisselkantoor I I Gezellig samen iets leuks doen VRIJGEZELLIG www.goudwisselkantoor.nl T O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 16 december 2015 23 Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Gratis kerstdiners van Ter Weel Ben jij single en heb je geen zin om de kerstdagen alleen thuis te zitten? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Vind je het leuk om activiteiten met anderen te ondernemen? Dan is ABC-singles misschien wel iets voor jou. Dit is een vrienden club voor alleen staanden van 45 tot en met 67jaar met een goede opleiding of ontwikkeling VOOR MENSEN DIE HET LEUK VINDEN OM MET ANDEREN OP PAD TE GAAN een aantal leuke activiteiten op het programma, zoals de traditionele Kerstwandeling op 26 december aan de kust op Schouwen-Duiveland. Of op 3 januari een strandwan deling van tien kilometer over de Walcherse stranden Wil je meer informatie over ABC-singles kijk dan eens op de website: www.abc-singles.nl. Wil je aanmelden voor één van de activiteiten? Stuur dan een mailtje naar zeeland@abc-singles.nl of neem contact op met Mare via telefoonnummer 06-54203616 (tussen 18.00 en 21.00 uur) Locatie Goes Piet Heinstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwisselkantoor.nl GOES- Een soort datingclub? “Nee, absoluut niet”, bena drukt Conny, contactper soon van regio Zeeland. “Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, van sportief tot cultureel, van actief tot lekker relaxen. Interessant, leuk en gezellig. Daar draait het om. Natuurlijk ontstaan er wel eens relaties, maar dat is niet de doelstelling van onze vereniging.” Het is misschien wel juist dat GOES REIMERSWAAL - Zorg groep Ter Weel biedt gratis kerstdiners aan in Goes en Reimerswaal. De stichting doet dit voor de vierde keer in samenwerking met de af deling Welzijn, Inkomen en Zorg van de gemeenten Goes en Reimerswaal en woning corporaties RWS en R en B Wonen. De diners worden aangeboden in woonzorg centrum Ter Weel Goes op woensdag 16 december en in Ter Weel Krabbendijke op donderdag 17 december. Beide dagen vanaf 17.30 uur. Er is plaats voor ruim 300 personen. en/of aansluitend een toast op het nieuwe jaar en een hapje eten voor de liefheb bers. Kom gerust eens kij ken, want voordat je besluit of je lid wilt worden, mag je vrijblijvend deelnemen aan drie activiteiten. een drempel is om zich aan te sluiten bij zo’n groep al leenstaanden. Sterker nog, ze heeft het zelf aan den lij ve ondervonden toen ze zes jaar geleden lid werd. “Ik las destijds iets over deze ver eniging en aan de ene kant sprak het me wel aan, maar aan de andere kant vond ik het ook wel spannend.” Toch raapte ze al haar moed bij el kaar en ging naar die eerste bijeenkomst. “Het voelde als een warm bad”, blikt ze te rug. Inmiddels is de vereni ging niet meer uit haar leven weg te denken. “Er worden allerlei activiteiten in Zee land georganiseerd, maar als lid kun je ook aanhaken bij activiteiten uit andere Te- gio’s”, legt ze uit, “Behalve uitstapjes, worden er ook wel eens vakanties georga niseerd. Stel dat één van de leden een idee heeft voor een leuke vakantie, dan zet hij of zij een oproepje op het afgeschermde dpel van de website, dat alleen toegan kelijk is voor leden. Als er meer leden interesse heb ben, kunnen ze aanhaken. Als er voldoende animo is voor de betreffende vakan tiebestemming, kunnen de belangstellenden uitein delijk samen een vakantie organiseren.” Voor de ko mende weken staan er weer GoudwisseJJlantoo •s eigendom van familie De Ruiter en heeft r“fm 25 jaar expertise! vriendschappelijke karak ter wat deze vereniging zo aantrekkelijk maakt. Wan neer iemand lid wordt, wil dat niet zeggen dat diegene wanhopig op zoek is naar een partner. Integendeel. ABC-singles is er voor men sen die het leuk vinden om met anderen op pad te gaan. Toch merkt Conny dat het voor veel mensen toch wel Kerststallen en samenzang OVEZANDE - Op zaterdag 19 december gaat om 16.30 uur in Ovezande de kerststal- lentocht van start. De tocht begint bij de levende kerst stal met echte dieren naast de kerk. Voor 1 euro kunt u in de kerk een plattegrond kopen met alle locaties waar iets bijzonders te beleven is. Iedereen is van harte wel kom om daar een kijkje te komen nemen. Om bijvoor beeld naar mooie kerstlie deren te komen luisteren, kerststallen of kerstversie ring te bewonderen, om rond de vuurkorf even op te warmen en nog veel meer. Vanaf 19.30 uur worden op het plein bij de kerk samen de mooiste kerstliederen ge zongen. door Rachel van Westen Inkoop Veiling Beleggen Taxatie Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 -17.00 uur Verkoop Verpanden Meer dan 50 locaties door heel Nederland! Voor de komende weken staan er weer een aantal leuke activiteiten op het programma van ABC- singles regio Zeeland, zoals de traditionele Kerstwandeling over het strand. Foto: Mare Boënne

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23