■I Nu in de winkel mét 1 korting! Johannes Vermeer LI Toekomst Baarland boomloos? weekkrant.nl/hh ROOI KOORTS Het meisje met de parel Week krant EF uollandse held£jv et nu 095 Antoni helpt een klant in zijn stoffenwinkel. De dame is op zoek naar een stofje voor een jurk. Antoni laat haar een rol zijde zien, maar de dame wil zeker weten dat het echte zijde is. Daar wonderlijk apparaat, een microscoop. Er gaat een wereld voor haar open. ALLE INFORMATIE EN VERKOOPPUNTEN OP KORT INGSBON i w\ Cl weet Antoni wel raad mee. Hij neemt haar mee naar het kamertje achter de winkel en laat haar de stof bekijken met een wel heel OOK IS MEN BANG VOOR SCHADECLAIMS, MENSEN ZOUDEN KUNNEN VALLEN Sommigen juichen de ‘rooi- koorts’ juist toe. Een bewo ner die ook al niet met haar naam in de krant wil: “Net jes! Ik heb niks met bomen.” Ook Wim Faasse meent: “De boomluis was voor sommi ge autobezitters vervelend.” Toch denkt ook hij met wee moed terug aan de straat bij zijn geboortehuis: “Mij is al tijd bijgebleven de kerkring met aan weerszijden bomen niet alle bomen zijn tegelijk ziek? Deel 7: Johannes Vermeer Het meisje met deparel Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 1 korting. Exclusief bij Bruna en Primera. Ft "z" 3 van tien tot twaalf meter hoog. Bovenin groeiden de takken naar elkaar toe tot een soort tunnelboog, prach tig. Alles keurig onderhou den. Maar dat kan, terwijl we toch in grote welvaart leven, blijkbaar niet meer.” -^tctbon Het leukste cadeau voor onder de kerstboom! Het Baarlandse dorps- en duurzaamheidscomité ‘De Beer Is Los!’ gaat bij vol doende belangstelling met Zeeuws Landschapsbeheer gratis oud- Zeeuwse fruit- rassen in Zuid-Bevelandse dorpskernen aan planten. een kaalslag”, meent een andere bewoner: “Gewoon weer bezuinigingen!” Groen wordt grijs. In de Prinses Wil- helminastraat in Baarland werden alle veldesdoorns omgezaagd, om te worden vervangen door verzonken groenbakken. De gemeente Borsele sprak in buurtinfo over ‘vijf groenvakken met bomen’, en ‘een teruggang in het groene aanzien van tijdelijke aard’. Maar uitein delijk worden laagblijvende Spirea en sierpeertjes aange plant. “Er komt minder voor terug”, concludeert buurt bewoner Wim Faasse. “Wat houd is duur, en bomen zijn lastig als bijvoorbeeld kabels gelegd worden. Ook is men bang voor schadeclaims: mensen zouden kunnen val len op door wortelopdruk omhooggekomen trottoirs. Het beleid is ‘minder bo men, betere kwaliteit’. Bomen en groen in de buurt: waarom eigenlijk? Huizenprijzen stijgen tot 6% bij uitzicht op groen, kin deren spelen vaker buiten, mensen voelen zich gezonder in een groene woonomgevingéén boom legt net zoveel stikstofdioxide en fijnst of vast als geproduceerd bij 10.000 autokilometers, één gezonde boom levert koelend vermogen 10 airco’s. Kerstmannen lopen voor SGB GOES - Het goede doel van de vijfde Kerstmannenloop, die dit jaar op zondag 20 december is, is Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB). Deze club dóór li chamelijk gehandicapten vóór lichamelijk gehandi capten bestaat sinds 1974. Het doel van de vereniging is mensen van alle leeftijden de kans te bieden om aan gepast te sporten op zijn of haar niveau. De vereniging kent meerdere takken van sport, waarbij zowel recre atief als op wedstrijdniveau gesport wordt. Ook beschikt SGB over sportrolstoelen en andere materialen die het sporten voor mensen met een functiebeperking of een chronische aandoening makkelijker maken. Door inspanningen van de SGB zijn er in het Goese zwem bad aangepaste kleedruim tes en plafondliften geko men. De SGB is aangesloten bij Gehandicapten Sport Ne derland en de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Deelname kost vijftien euro per persoon en dat is inclu sief je eigen kerstmannen- pak. Inschrijven kan via internet, maar ook op de dag van de loop zelf vanaf 13.30 uur in grote Raadszaal van het Stadhuis op de Markt. De loop start om 15.00 uur, aanmelden vanaf 14.00 uur op de Markt. Detailinformatie staat op: De gemeente Borsele geeft in een reactie aan dat zij altijd een afweging moet maken tussen beeldkwaliteit en beschikbare ruimte, maar erkent dat kostenbeheersing een grote rol speelt. Onder- Het Zeeland dat we kennen - de ingetogen mensen, verstilde dorpjes met moestuintjes met fruitbomen, zeewind ritselend in de populieren - het verdwijnt. Net als elders in Nederland maakt groen plaats voor auto's en parkeer plaatsen. Tuinen worden miniparkjes van grijze steen met kleine plantjes. Tegelijk Natuurbeheerders en eco logen vrezen dat in heel Nederland honderdduizen den prachtige bomen langs lanen en wegbermen zullen sneuvelen, als ‘natuurma- nagers’ en overheden ‘wor telopdruk’ vaker als argu ment gaan gebruiken. Ook wordt het rooien van bomen vaak verdedigd met het ar gument ‘te oud of van onvol doende kwaliteit’. Maar toch ^HOLLANDSE HELDg^^ I k 1 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 16 december 2015 21 door Peter Konter BAARLAND 'J t BS*®8 F 710114 003171 8 Toejuichen O www.kerstmannenloopgoes.nl Deze bon is geldig t/m IJ-I2-2OIJ Met bon I De gemeente Borsele geeft aan dat zij altijd een afweging moet maken tussen beeldkwaliteit en beschikbare ruimte, maar erkent dat kostenbeheersing een grote rol speelt. Foto: Peter Konter Kostenbeheersing 1 «ST'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21