|l H Tip Crossover is kunst ll Erik van Muiswinkel is op z'n best in Schettino! I F. 2?9 tea Spanning voor kinderen bij hun held Robin Hood 89 'A) I B EP Kerstlunch voor ondernemers kil HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS Delicatessebolletjes Zuid-Amerikaanse ribeye* Scharrelkipbraadsticks* Zoete aardappelen Granaatappel Passievruchten Fonteinen mix* 9 STUKS 500 G per stuk 250 G I B Oj.r Ck’iii...' i- Erik van Muiswinkel, zaterdag 19 december 20.00 uur Schouwburg Middelburg. Foto: Govert de Roos O De Bevelander woensdag 16 december 2015 11 zeelandtheaters.nl X' Donderdag 17 december 11.30 -14.00 uur, aanmelden via www. ocggoes.nl/agenda/ event/48 elkaar te krijgen, moet ze op zoek gaan naar de legendari sche schat van Robin Hood. Als ze tijdens haar reis een mysterieus dagboek vindt, is dat het begin van een groots avontuur waarbij ze van de ene in de andere verbazing valt. Een spannend verhaal vol humor, avontuur en muziek waarin heden en verleden op magische wijze samenkomen voor iedereen vanaf 5 jaar. Met Dorothy Wuys, Ferdinand Biesheu vel, Leon van Uden, Erwin Dekker en andere. zaterdag 2 januari 15.00 uur Theater de Mythe Goes www.zeelandtheaters.nl Olieworstelaar’ is gespierd cabaret van een theatrale mannetjesputter. Een grap pig, grimmig en uitputtend man tegen man-gevecht waarin de cabaretier zich zelf tegenkomt, het opgeeft, toch doorzet en het publiek laat winnen. Stevige grap pen, rake typeringen, re lativeringen en mopperige terzijdes. Kortom, Erik van Muiswinkel op zijn best zaterdag 19 december 20.00 uur Theater de Mythe Goes www.zeelandtheaters.nl Donderdag 17 december a.s. vindt de kerstlunch plaats in Theater de Mythe Goes voor leden en introducés van Ondernemers Contact Goes. Als gastspreker is Harry van der Kraats uitge nodigd, algemeen directeur van de werkgeversvereni ging AWVN. Hij zal spreken over‘de actuele stand van de arbeidsverhoudingen in Ne derland. Tevens gaat hij in op het thema ondernemen tussen markt en mensen. Vorig jaar won Erik van Muiswinkel de Poelifina- rio 2014, de prijs voor het indrukwekkendste cabaret- programma. “In Schettino! komen al Van Muiswinkels talenten bijeen en toont hij dat hij een van de beste con ferenciers van ons land is”, “Verpakt in mooie taal rijgt hij zijn kritische observaties ineen” (juryrapport). Nu is hij terug met een nieuwe voorstelling getiteld ‘De Olieworstelaar’. Hij is klaar voor de volgende ronde! Na Het wereldberoemde ver haal van Robin Hood krijgt een avontuurlijk vervolg in deze verrassende familie- musical. Als haar oma in de problemen komt, besluit het stadsmeisje Robin de zomer door te brengen in Notting ham. Het dorp is een toe ristische trekpleister omdat Robin Hood er vroeger heeft gewoond. De burgemeester van Nottingham, Lord John, heeft besloten om de men sen uit hun huizen te zetten zodat hij er hotels kan bou wen. Als Robin achter zijn plannen komt, wil ze haar oma en de mensen uit het dorp redden. Om dit voor de soepele winstpartijen versus Barack Obama en ka pitein Schettino, neemt hij het in deze voorstelling op tegen Erik van Muiswinkel. Een veel geduchter tegen stander. In een reeks scher mutselingen (over bijvoor beeld UNESCO, topsport, openbaar sterven, vluchte lingen, China en Theo van Gogh), laat hij zichzelf in honderd hilarische minu ten alle hoeken van de ring zien. Want het is ook een keertje mooi geweest. ‘De Strijkersensemble Barrage kreeg met zijn classic crossover interpretatie van bijna alle muziekstijlen miljoenen muzieklief hebbers aan zijn voeten. Of het nu Men delssohn is of Metallica, folksongs, pop, bigband klassiekers of latin jazz; Barrage gaat geen enkele stijl uit de weg. Het strin gensemble geeft er zijn eigen orkestrale swing aan met een ongekende energie en vitaliteit. Ondersteund door live drums, percussie, elektronische beats en krach tige videobeelden. Het virtuoze instru mentale en vocale niveau, gecombineerd met gedurfde choreografie, excellente be lichting en ondersteunende videobeelden, maakt een optreden van Barrage tot een adembenemende theaterervaring. Vrij dag 8 januari 20.00 uur Theater de Mythe Goes, www.theaterverkoopzeeland.nl www.aldi.nl 14.99/kg ‘Uit de koeling. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden Per pak Per pakket Per pakket Per pakket ’CÉ UI r Per ij Per pak

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 11